Integrace do systému řízení budov

Interface Modbus TCP / IP firmy STIEBEL ELTRON - nyní k dispozici z výroby v síti ISG

Modbus je standard pro technologie domovních systémů a systémů budov, který se často používá v komerčních a průmyslových budovách. Různé funkce budovy jsou integrovány, propojeny přes Modbus Master a například vizualizovány na ovládací obrazovce na operačním sále.

Integrace vytápění do systému Modbus se často provádí pomocí samostatných hardwarových komponent, jako jsou zásuvné karty, které se používají výhradně pro účely připojení Modbus. Přenos dat probíhá prostřednictvím sériového nebo IP protokolu.

Společnost STIEBEL ELTRON zde uplatňuje inovativnější přístup: rozhraní Modbus TCP/IP je optimálním softwarovým rozšířením pro síť ISG, díky němuž se ISG stává Modbus slave. Tímto způsobem je možná jednoduchá integrace více typů tepelných čerpadel. Ostatní funkce sítě ISG jsou plně zachovány.

Software ISG se sběrnicí Modbus TCP/IP tak umožňuje obsluhu prostřednictvím chytrého telefonu, ovládání topného systému prostřednictvím tabletu, PC atd., služby, jako je vzdálená údržba v souladu se servisní smlouvou ISG, a také integraci s automatizací budov Modbus. Vše v jednom zařízení.