Ceník servisních prací

od 1.1.2023

Servisní práce Cena v Kč (bez DPH)
Uvedení do provozu: tepelné čerpadlo + cestovné  3.000,-
Profylaktická prohlídka tepelného čerpadla do 20 KW  2.500,- 
Profylaktická prohlídka tepelného čerpadla nad 20 KW + LWZ 2.900,-
Sazba 1  850,-
Sazba 2 650,-
Cestovné  15,-/km
Čas na cestě  200,-/hod
Kontrola těsnosti 1.500,-