Ceník servisních prací

do 31.12.2022

Servisní práce Cena v Kč (bez DPH)
Uvedení do provozu: tepelné čerpadlo + cestovné  5.000,-
Profylaktická prohlídka tepelného čerpadla nad 20 KW  2.000,- 
Profylaktická prohlídka tepelného čerpadla nad 20 KW + LWZ 2.500,-
Sazba 1  850,-
Sazba 2 650,-
Cestovné  15,-/km
Čas na cestě  200,-/hod
Kontrola těsnosti 1.500,-