Přípravný kurz připomínající základní požadavky kvalifikačního standardu pro obor 26-074-M   Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Na kurzu probereme následující témata:

 1. Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů
 2. Orientace v provedení tepelných čerpadel
 3. Orientace v činnosti tepelného čerpadla
 4. Výpočty soustav s tepelným čerpadlem
 5. Instalace soustav s tepelnými čerpadly
 6. Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly
 7. Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla

 

Program:

 • 9:00 - 9:15 - seznámení s požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)
 • 9:15 - 11:45 - seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 1
 • 11:45 - 12:15 - přestávka 
 • 12:15  - 15:00  - seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 2  

Místo konání: sídlo STIEBEL ELTRON spol. s r.o, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

Termíny: 30.7. 2024 9:00 - 15:00

Poplatek za přípravný kurz činí  1000 Kč, v ceně je zahrnuto občerstvení.  Fakturu dostanete elektronicky po účasti na školení. 

Prosíme o registraci na vybraný termín školení nejpozději 3 dny předem, ale ideálně co nejdříve z důvodu omezené kapacity. V případě otázek kontaktujte: Petra Balážová, petra.balazova@stiebel-eltron.cz


Adresa trvalý pobyt


Adresa fakturační


Termín školení


Potvrzení o dosaženém vzdělání

Potvrzení o minimální praxi v oboru


Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru  minimálně 3 roky
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo  mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky