Odborný seminář:

Všechno, co potřebujete vědět o vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie

Zveme Vás na odborný seminář kde probereme témata:

  • Vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na snižování vnitřní interiérové teploty.  
  • Obnovitelné zdroje energie a energetická náročnost budov v souvislosti s vyhláškou 264/2020 Sb.
  • Zásady správného návrhu invertorových tepelných čerpadel a jejich případné použití bez akumulačního zásobníku.
  • Větrání obytných budov a vliv řízeného větrání na kvalitu vnitřního prostředí.
  • Instalace tepelných čerpadel v hustých zástavbách v závislosti na zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 30.
  • Využití tepelných čerpadel systému země-voda u novostaveb, návrh zdroje tepla a jeho využití pro pasivní chlazení.
  • Chlazení tepelnými čerpadly při využití stávající otopné soustavy.
  • Životnost tepelných čerpadel při jejich celoročním využívání pro vytápění, chlazení, ohřev bazénové vody a přípravu teplé vody na mytí.

Seminářem vás provedou doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. z Katedry technických zařízení budov Stavební fakulty ČVUT, Ing. David Šafránek, Ing. Michal Chyba, Ing. Erik Bóna z technického oddělení STIEBEL ELTRON a Ing. Milan Trs ze společnosti Gerotop.

Seminář je určen pro projektanty TZB a je zařazen mezi vzdělávací akce celoživotního vzdělávání ČKAIT a dvěma body do Průběžného vzdělávání Energetických specialistů ENEX.

Termíny:

16.10.2024 od 9:00 do 16:00. Enex: Přidělený počet kreditů : 2, Přidělené číslo vzdělávací akce: 385

Místo konání: sídlo STIEBEL ELTRON spol. s r.o, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

Cena: 500 Kč pro nečleny ČKAIT, 250 Kč pro členy ČKAIT 

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Prosíme o registraci na vybraný termín školení nejpozději 3 dny předem, ale ideálně co nejdříve z důvodu omezené kapacity. V případě otázek kontaktujte: Petra Balážová, petra.balazova@stiebel-eltron.cz


Opatření COVID:

Vaše zdraví a zdraví našich zaměstnanců je naší největší prioritou a proto bychom Vás chtěli požádat o dodržování preventivních opatření v prostorách společnosti.