Tepelné čerpadlo

 • Tepelné čerpadlo: informace o principu jeho funkce, zdrojích energie a dotacích

  Jedinečný design tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON

  Co je tepelné čerpadlo? Jednoduše vysvětlíme!

  Tepelné čerpadlo přeměňuje energii uloženou ve vzduchu, zemi a vodě na teplo pro vytápění. A nejen to - v kombinaci se zásobníkem na teplou vodu zajišťuje spolehlivě i ohřev teplé vody. Energie z těchto tří obnovitelných zdrojů je neustále k dispozici.

   

   

  STIEBEL ELTRON nabízí vysoce účinná tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé vody a chlazení pro každý domov a každé místo - ať v novostavbě nebo při rekonstrukci - s možností instalace vně nebo uvnitř objektu. Tepelná čerpadla jsou konstruována a vyráběna v Německu.

  Otázky a odpovědi k tepelným čerpadlům

  Princip funkce

  Tepelné čerpadlo je v podstatě chladící stroj umožňující využívání tepla z okolního prostředí. Jako energie pro vytápění je dodáváno cca 70- 80 % energie z okolního prostředí a zbytek je elektrická energie. Elektrická energie je potřebná k provozu kompresoru chladiva, který je jádrem tepelného čerpadla a pracuje i při nízké teplotě -20 °C a ohřívá vodu na teplotní úroveň, která je využitelná pro vytápění.

  Princip funkce tepelného čerpadla je identický s funkcí chladničky. Tyto dva přístroje se odlišují v podstatě jen využitím tepla a chladu. Zatímco potravinám se k jejich ochlazení prostřednictvím výparníku teplo odebírá a prostřednictvím kondenzátoru na zadní straně chladničky se teplo odvádí, u tepelného čerpadla se naproti tomu pomocí výparníku teplo z okolního prostředí (voda, země, venkovní vzduch nebo odpadní vzduch) odebírá a přes kondenzátor se přivádí do vytápěcího systému. Tepelné čerpadlo je vybavené vhodnými součástmi pro větší bezpečnost i inteligentní ekvitermní regulací.

  Jaké zdroje energie využívá tepelné čerpadlo?

   

  Tepelné čerpadlo se zdrojem energie - vzduch

  Tepelná čerpadla se zdrojem energie: venkovní vzduch

  Pomocí extrémně tichého ventilátoru je nasáván venkovní vzduch. V tepelném výměníku je vzduchu odebrána energie. Tepelné čerpadlo přemění tuto energii na teplo využitelné pro dům. Vzhledem k nízkým nákladům na instalaci je tento systém vhodný jak pro novostavby, tak pro přechod ze stávajícího topného systému na tepelné čerpadlo.

  Všechna tepelná čerpadla vzduch | voda
  Tepelná čerpadla se zdrojem energie - zemní kolektor (vlevo) nebo zemní sonda (vpravo)

  Tepelná čerpadla se zdrojem energie: země

  Zdrojem energie je půdní plošný
  kolektor uložený v hloubce 1,2 až 1,5 m
  nebo sondy zapuštěné do vrtů o hloubce
  50 až 100 m. Teplonosná kapalina proudící
  v plastových trubkách kolektoru nebo sondy,
  předává nízkopotenciální teplo tepelnému
  čerpadlu, které přemění tuto energii na teplo
  využitelné pro dům.

  Všechna tepelná čerpadla země l voda

  Od rekonstrukce starší budovy až k novostavbě: vhodná tepelná čerpadla pro Váš domov

  Tepelná čerpadla díky vysoké účinnosti zajišťují teplo ve vašem domově a navíc zajišťují snížení emisí  CO2. To je řadí k technologiím, které budou aktuální také v budoucnosti. Které systémy tepelných čerpadel jsou vhodné pro různé typy budov?

   

  V podstatě neexistuje žádná budova, ve které by nebylo možné použít tepelné čerpadlo. Od vysoce energeticky účinných novostaveb přes energeticky úsporné rekonstruované nebo nerekonstruované rodinné domy - pro budovy téměř jakékoli dimenze, STIEBEL ELTRON nabízí vhodné řešení s tepelnými čerpadly.

   

  Nové WPL 19/24 pro vnitřní instalaci: nové invertorové tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON pro rekonstrukce.

  Jak se liší vnitřní a venkovní provedení tepelných čerpadel?

  Tepelná čerpadla vzduch-voda se v podstatě liší podle místa instalace: tepelná čerpadla vzduch l voda pro vnitřní instalaci se pochopitelně instalují uvnitř budovy - venkovní tepelná čerpadla mimo budovu. Venkovní zařízení patří obvykle k levnějším řešením a jsou obzvláště populární u novostaveb. V těsné zástavbě má vnitřní instalace jasnou výhodu díky minimální hlučnosti. Nic dalšího kromě prostoru na instalaci v budově nepotřebují. Neovlivňují ani vzhled budovy, například v případě památkově chráněných budov.

  Tepelná čerpadla typu země-voda a tepelná čerpadla voda-voda jsou pouze pro vnitřní instalaci.

  Tepelná čerpadla pro novostavby

  • Vynikající účinnost
  • Automatické větrání na doporučené hodnoty
  • Lze použít kompaktní jednotky

  Pasivní a nízkoenergetické domy, které se dnes staví, by měly využít příležitost hrát energickou první ligu. Vysoce účinné tepelné čerpadlo patří samozřejmě k tomu. Vynikající komfort zajišťují kompaktní systémy s integrovanou ventilací, ale i samostatný větrací systém nebo tepelné čerpadlo nabízejí smysluplné využití.

  Potenciál úspor při rekonstrukci staršího domu

  Stávající stav budovy často nabízí vysoký potenciál úspor. Přiměřenými opatřeními, např. izolací obálky budov, se je daří získat. Pokud ještě dodatečně vyměníte tradiční topný systém za tepelné čerpadlo, můžete se vyhnout rostoucímu cenovému tlaku u klasických zdrojů jako je ropa a zemní plyn a navíc ještě provozem tepelného čerpadla přispějete ke snížení emisí CO2.

  Tepelné čerpadlo ve stavebním projektu

  Přání instalovat tepelné čerpadlo do nové budovy se postupně stává stále splnitelnější. Novostavby a nízkoenergetické domy jsou dnes izolovány tak dokonale, že jsou téměř vzduchotěsné. A proto je nezbytné kontrolované větrání bytu. Optimální možnost k tomu nabízejí větrací přístroje s rekuperací tepla, které zajišťují nejen dostatečné množství čerstvého vzduchu, ale starají se i o vytápění a o přípravu teplé vody.

  Kroky ke správnému tepelnému čerpadlu

  1. Kontrola domu
  2. Výpočet topného výkonu
  3. Požadované funkce
  4. Výběr typu tepelného čerpadla
  5. Umístění tepelného čerpadla
  6. Vaše osobní nabídka
  7. Servis a garantovaná záruka

   

  Dotace na tepelná čerpadla

  Pomůžeme Vám se zajištěním dotace, zpracujeme pro Vás technický a cenový návrh.

  Dotační částka 127 500 Kč je z programu "Kotlíkové dotace" maximální finanční podpora při minimální ceně dodávky na klíč 150 000 Kč. Při nižší ceně dodávky na klíč je výše finanční podpory maximálně 85 % ze způsobilých nákladů.