Ohřev vody - komfortní šetření energie

Teplá voda je v současnosti samozřejmostí. Řešení zohledňující přání zákazníků od firmy STIEBEL ELTRON nabízejí vysoký komfort, výjimečnou kvalitu a efektivní zařízení. Vysokou ekologičnost a ekologickou bilanci zajišťuje elektrický ohřev vody s krátkými rozvody vody.

Decentrální ohřev vody

Řešení pro efektivní ohřev vody se rozlišují centrálním a decentrálním konceptem. Při centrálním ohřevu vody se dobrý stupeň účinnosti ztrácí příliš často dlouhými rozvody vody. Tato nevýhoda je podmíněna systémem. Ale i při emisích CO2 se srovnání vyplatí. Decentrální ohřev vody obstojí i tu mnohem lépe než se všeobecně předpokládá.

Skutečná energetická účinnost se často ukáže až koncem roku. Neboť mnohé nákladové faktory, jako například oběhové čerpadlo, se pak objeví v konečném vyúčtování. Vzácně se řadí do nákladů na ohřev vody. Pokud se zohlední i skryté nákladové ukazatele, obstojí decentrální elektrický ohřev vody vůči centrálnímu ohřevu často lépe. Decentrální elektrický ohřev vody nabízí ještě další výhody, neboť je prakticky bezúdržbový a umožňuje jednoduché vyúčtování odpovídající spotřebě.

Po schválení Evropskou unií (EU) museli všichni výrobci ohřívačů vody uvést novou směrnici o ekodesignu v září 2015 do praxe. Právní rámec požadavků na ekologické provedení produktů, které souvisejí se spotřebou energie (Energy related Products) - stručně zvaný ErP - hodnotí rozličné zařízení a rozděluje je do různých tříd účinnosti. Kromě tříd účinnosti jsou posuzovány i individuální profily zatížení. Co každý už zná z ledniček, televizorů a praček, se uvedlo do praxe i pro ohřívače vody. Průtokové ohřívače vody, malolitrážní ohřívače vody, nástěnné ohřívače vody, tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody, solární ohřívače vody a ohřívače vody pro nepřímý ohřev se takto opatřili energetickým štítkem, jednotným v rámci Evropy. Obsahují informace pro spotřebitele relevantní pro životní prostředí jako spotřeba energie za rok, ale také hodnoty hluku a zda je zařízení vhodné pro nízký tarif.


Nahoře na štítku je uveden výrobce (I) a označení modelu produktu (II). Při hodnocení ohřívačů vody probíhá rozdělení do sedmi tříd účinnosti. "A" se považuje za nejlepší třídu energetické účinnosti. Produkty STIEBEL ELTRON se téměř bez výjimky nacházejí v nejlepší třídě.

Specifické údaje pro průtokové a zásobníkové ohřívače vody

Specifické údaje pro tradiční ohřívače vody
Hladina akustického výkonu L WA, vnitřní, v decibelech (dB) zaokrouhlená na nejbližší celou hodnotu.

 

 

Roční spotřeba proudu v kilowatthodinách (kWh) ve vztahu k využitelné energii a / nebo roční spotřebě energie v gigajoulech (GJ) ve vztahu k výhřevnosti..