Nové energetické štítky „ErP“

Po schválení Evropskou unií (EU) museli všichni výrobci zařízení pro vytápění místností, kombinovaných topných zařízení, instalací sestávajících ze zařízení na vytápění místností a ohřívačů vody uvést novou směrnici o ekodesignu v září 2015 do praxe. Právní rámec požadavků na ekologické provedení produktů, které souvisejí se spotřebou energie (Energy related Products) - stručně zvaný ErP - hodnotí rozličné zařízení a rozděluje je do různých tříd účinnosti.

Co každý už zná z ledniček, televizorů a praček, se uvedlo do praxe i pro zařízení na vytápění místností a ohřívače vody. Tepelná čerpadla pro vytápění, tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody, solární ohřívače vody a ohřívače vody pro nepřímý ohřev se takto opatřili energetickým štítkem, jednotným v rámci Evropy.

Hodnocení tepelných čerpadel na vytápění se uskutečňuje rozdělením do devíti tříd účinnosti. A ++ se považuje za nejlepší třídu účinnosti, zařízení označené písmenem G se vyznačují zřetelně horšími hodnotami. Třídy energetické účinnosti se stanoví u tepelných čerpadel na základě součinitele roční výroby (SCOP). Tento je závislý po prvé od klimatického regionu a po druhé od potenciálního topného systému. Evropa proto rozděluje na tři klimatické regiony. Pro instalaci radiátorů a podlahového vytápění se na energetickém štítku uvádějí různé teploty na výstupu a možné třídy energetické účinnosti.

Celoevropské označování produktů, které souvisejí se spotřebou energie

Nový celoevropský energetický štítek se stal závazným. Od září 2015 jsou všechny ohřívače vody, které se nabízejí v maloobchodě, označené novým štítkem. Spotřebitelé profitují z této úpravy, protože rozdíly mezi aktuálními zařízeními jsou oproti minulosti zřetelnější viditelné. Nový štítek se principiálně podobá etiketě, kterou spotřebitelé znali už z ledniček, televizorů a praček. Kategorie jsou podbarveny barevnými pruhy od zelené (velmi efektivní) po červenou (velmi neefektivní).

STIEBEL ELTRON přivítal tuto směrnici EU a požadavek na transparentní označování spotřeby energie. Ochranu životního prostředí a trvalou udržitelnost řadí naše společnost k nejdůležitějším kritériím při vývoji nových zařízení a decentrální zásobování teplou vodou.

V protikladu k němu zůstává při centrální přípravě teplé vody vysoký stupeň účinnost velmi často bez účinku díky dlouhým rozvodům vody k umyvadlu nebo sprše. Kvůli nim dochází k vyplýtvání několika kubických metrů vody.

Jinak je to u decentrální přípravy teplé vody pomocí průtokových ohřívačů vody a malých zásobníkových ohřívačů vody, které se nacházejí v přímé blízkosti místa odběru. Díky krátkým rozvodům se spotřebuje méně vody a energie a zařízení nabízejí podstatně lepší komfort.