Objednávka servisních služeb


Objednatel*


Touto cestou si objednávam:
 

Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté osobní  údaje jsou pravdivé, správné a úplné.


Zároveň dávam jako dotčená osoba souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů za  účelem: