Objednávka opravy


Ukázka výrobního štítku


Kontaktní údaje


 

Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté osobní  údaje jsou pravdivé, správné a úplné.


Zároveň dávam jako dotčená osoba souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů za  účelem: