Školení a profesní zkoušky dle zákona 406/2000 " Zákon o hospodaření s energiemi" pro profesní kvalifikaci 26-074-M Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

Program:

 • 8:00 - 8:15 - seznámení s požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)
 • 8:15 - 9:15 - seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 1
 • 9:15 - 9:30 - přestávka 
 • 9:30 -10:30 - seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 2
 • 10:30- 10:45 - přestávka 
 • 10:45- 11:15 - písemná část zkoušky 
 • 11:30 - 17:00 - praktické a ústní zkoušky, vyhodnocení 

Místo konání: sídlo STIEBEL ELTRON spol. s r.o, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

Termíny:  7.8. 2024 8:00 - 17:00

Zkušební komise: Ing. David Šafránek a Ing. Michal Chyba  

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Poplatek za zkoušku: 

 • za úvodní zkoušku 5 000 Kč bez DPH
 • za zkoušku pro prodloužení osvědčení 2 500 Kč bez DPH (po předložení kopie původního osvědčení)

Fakturu dostanete elektronicky po účasti na školení. Osvědčení o absolované zkoušce dle zák. 406 obdržíte poštou při splnění všech podmínek. 

Vaše odborná způsobilost bude kontrolována dle národního kvalifikačního standardu

Jestliže si chcete před zkouškou připomenout svou odbornou způsobilost, obzvláště v oblastech norem, legislativ, výpočtů, údržby a oprav soustav s tepelnými čerpadly, doporučujeme se zúčastnit našeho rekvalifikačního kurzu topenářů libovolného zaměření na specialistu na tepelná čerpadla. Zjistit více o kurzu

Prosíme o registraci na vybraný termín školení nejpozději 3 dny předem, ale ideálně co nejdříve z důvodu omezené kapacity. V případě otázek kontaktujte: Petra Balážová, petra.balazova@stiebel-eltron.cz


Adresa trvalý pobyt


Adresa fakturační


Termín školení


Potvrzení o dosaženém vzdělání

Potvrzení o minimální praxi v oboru


Zaslané informace musíme ověřit v Registru obyvatel. Je to naše povinnost "Autorizované osoby", bez ověření Vaší totožnosti, Vás nesmíme připustit ke zkoušce. 

Zde naleznete požadavky na zkoušku

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru  minimálně 3 roky
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo  mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky

Opatření COVID:

 

Vaše zdraví a zdraví našich zaměstnanců je naší největší prioritou a proto bychom Vás chtěli požádat o dodržování aktuálně platných preventivních opatření v prostorách společnosti.