Beztlakový zásobníkový ohřívač vody

Beztlakový zásobníkový ohřívač vody (beztlakový bojler) je speciálně konstruovaný přístroj, kdy je vnitřek akumulační nádrže přes speciální výtokovou armaturu – baterii – trvale spojen s atmosférou.

Při zavřené baterii je tedy v zásobníku nulový přetlak vody.

Otevře-li se ventil na výtokové armatuře, začne se napouštět vodovodní voda do nádrže a ta vytlačuje teplou vodu ze zásobníku. Aby při odběru teplé vody nevznikl v nádrži přílišný přetlak, je baterie vybavena i relativně úzkou tryskou, snižující tlak přitékající vody z vodovodního řadu.

Tato konstrukce umožňuje vyrábět nádrže z plastu, díky čemuž jsou tyto přístroje levnější. Musí se ale vždy připojovat ke speciální beztlakové výtokové armatuře – baterii a mohou být připojeny jen k jednomu odběrnému místu.

Když instalatér omylem použije tlakovou baterii, jsou následky vždy fatální: dojde k prasknutí nádrže a vyplavení bytu, případně i těch pod ním.

 

>> Zpět na slovník