Project Energy – iniciativa za Dům budoucnosti a využití obnovitelných energií

Jaké energetické koncepty jsou zapotřebí pro přechod na jiné energie?

 

Svět se mění. Co podněcuje tyto změny, je nesporné: nastávající klimatické změny a stále ubývající zdroje.

 

Po celém světě pracují společnosti a vědci na vývoji nových technik a produktů. Vlády zavádějí nové standardy. A všichni vědí, že dnešní doba vyžaduje nové myšlení, nové nakládání s energií.

 

Z těchto témat jsme ve společnosti STIEBEL ELTRON udělali klíčové oblasti vlastní produktové a vývojářské práce. Disponujeme produkty pro efektivní řízení tvorby tepla a teplé vody a zapojení regenerativních energií. Používáme techniky, které již dnes hrají podstatnou roli v domě budoucnosti.

 

Jsme přesvědčeni, že stojíme teprve na počátku velkého vývoje.

 

Z důvodu efektivní koordinace všech budoucích požadavků a cíleného vybudování spustila společnost STIEBEL ELTRON v roce 2013  Project Energy – iniciativu za Dům budoucnosti.

„Nejde jenom o energii, ale daleko více o inteligenci a její správné využití.“
Inteligentní domovní technika.

Co je Project Energy?

Project Energy: Dům budoucnosti vsází na zelenou elektřinu - přechod na jiné energie vyžaduje také změnu myšlení ve stavebnictví

Po celém světě pracují vlády, společnosti a vědci na zvládnutí výzvy v přechodu na jiné energie, a to z hlediska klimatických změn a ubývajících zdrojů. A společnost STIEBEL ELTRON také? 

Společnost STIEBEL ELTRON jako inovativní výrobce v oblasti domovní techniky přebírá část odpovědnosti a vnímá tyto výzvy jako šanci. Za tímto účelem jsme spustili iniciativu pro dům budoucnosti: Project Energy. 

Co to je?
Project Energy je založen na jasné filozofii, že v domě budoucnosti bude elektřina z obnovitelných zdrojů představovat určující formu energie. Pouze s elektřinou, jakožto univerzální formou energie a hlavním médiem energetických trhů, může dům najít své místo při změně přechodu na jiné energie. Patří sem výroba elektřiny stejně jako její akumulace, doplněna inteligentním managementem toku energie v domě a komunikací s inteligentní veřejnou sítí, Smart Grid.


„O přechodu na jiné energie se všude mluví – a já už to tak doma mám.“
Nezávislost díky domovní technice budoucnosti.

Kompas Project Energy - využívat, akumulovat a řídit obnovitelné energie

Jaké průkopnické nápady budou utvářet budoucnost?

Přebíráme výkonnou funkci při přechodu na jiné zdroje energie.

Jako poskytovatel inovativních řešení s více než 90letými zkušenostmi víme, že již dozrál čas na energeticky účinná, propojená a stabilní řešení, která můžeme čistě, bezpečně a odpovědně předat dalším generacím.

Pomocí Project Energy nabízíme ucelená řešení pro domácí a domovní techniku budoucnosti: výroba energie, akumulace energie, energetická účinnost a energetický management.

 

VÝROBA ENERGIE

Přirozené využívání přírodních energetických potenciálů.
Kdo využije možností, které máme už dnes, může sám lehce snížit značnou část spotřeby elektřiny. Není náhodou, že se stále více vlastníků domů rozhoduje pro fotovoltaiku a tedy i pro větší energetickou nezávislost.

 

AKUMULACE ENERGIE

Inteligentní zacházení s obnovitelnými energiemi.
Trh s obnovitelnými energiemi už nebude déle řízen prostřednictvím poptávky, ale stále více prostřednictvím nabídky. Vznik elektřiny z regenerativních zdrojů totiž nelze ovlivnit.


LWZ 504 - Řešení STIEBEL ELTRON pro dům budoucnosti

Perfektní spojení

LWZ 504 | Topná centrála pro dům budoucnosti

  • 4 funkce v jednom přístroji - větrání, vytápění, ohřev teplé vody, chlazení
  • Skvěle se hodí pro novostavby
  • Úsporná invertorová technologie
  • Vysoká účinnost rekuperace 
  • Komfortní příprava teplé vody díky integrovanému zásobníku teplé vody o objemu 235l
Více o topní centrále LWZ 504
„Energie vzniká tam, kde ji potřebuji, a sice u mě doma.“
Přechod domova na jiné zdroje energie.

Zpráva o zkušenostech s domem budoucnosti

Příběhy ze života: Meinolf Bonnekoh (48) již 15 let pracuje jako elektroinstalatér. Dennodenně pracuje v kotelnách na jihu Soest (Severní Porýní-Vestfálsko).

Ve vlastním vícegeneračním domě se rozhodl pro tepelné čerpadlo vzduch/voda STIEBEL ELTRON, řízené větrání obytných prostor a fotovoltaické zařízení – energetický vzorový příklad.

Na blogu STIEBEL ELTRON Energy Life vypráví o svých zkušenostech.

K blogu STIEBEL ELTRON Energy Life