Obnovitelné zdroje energie nahradí fosilní paliva

Fosilní paliva jsou zásoby energie z celého geologického období. Při našem hladu po energiích se spotřebují pouze v miliontině času než, ve kterém vznikly. V současnosti jsou žádané dlouhodobě efektivní systémy. Energie slunečního záření i teplo slunce akumulované v přírodě, postačují např. k tomu, aby dlouhodobě zajistily naše energetické potřeby

Využití obnovitelných zdrojů energie

STIEBEL ELTRON nabízí řešení, kterými se dají spotřeby energií významně snížit. Inteligentní technologie umožňuje stát díky obnovitelným zdrojům energie do značné míry nezávislými na vyčerpatelných zásobách fosilních paliv jako je ropa, zemní plyn nebo uhlí.

Akumulace energie

Přeměna sluneční energie na využitelné teplo. Inteligentní možností pro akumulování energie z fotovoltaiky nabízí  řešení akumulací tepla do vody s akumulačními zásobníky. Téměř 90% energie využité v domácnosti představuje tepelná energie. Ve vysoce izolovaných akumulačních zásobnících vody od firmy STIEBEL ELTRON lze toto teplo výtečně ukládat do zásoby - při minimálních tepelných ztrátách. Díky tomu je energie pro potřebu teplé vody a pro vytápění Vašeho domu kdykoliv k dispozici.

Energetická účinnost

Optimální využití energetického potenciálu. Moderní větrací systémy se nestarají jen o zdravé klima bydlení, ale podstatně přispívají k efektivnímu zacházení s energií. Neboť až 90% energie, která se ztrácí běžným větráním okny, zadrží větrací systémy se zpětným získáváním tepla. Tepelná čerpadla pracují v současnosti tak efektivně, že získávají 75% svého tepelného výkonu z okolí.

Další odkazy

Project Energy