4 důvody, proč zvážit instalaci tepelného čerpadla

V posledních letech zažívá technologie tepelných čerpadel rozkvět. Stále se však nejedná o jediný způsob získávání tepla pro domácnosti a pořízení daného systému je potřeba pečlivě promyslet. Podívejme se proto na 4 důvody, proč zvážit instalaci tepelného čerpadla do vašeho domu.

1. Snížení nákladů

Využíváním tepla z vnějšího prostředí dokáží tepelná čerpadla několikanásobně navýšit množství energie, které jim pro provoz bylo dodano. V praxi to znamená, že z 1 kWh elektrické energie, kterou tepelnému čerpadlu dodáme, získáme až 5,5 kWh tepelné energie, kterou dále můžeme distribuovat do systémů pro zajištění teplé vody a vytápění. 

Toto navýšení, a tedy i účinnost, popisuje topný faktor COP. Topný faktor v rámci topné sezóny není konstantní, ale mění se dle vnějšího prostředí. V technické dokumentaci tepelného čerpadla je hodnota topného faktoru COP značená za daných vnějších podmínek např. A7/W35, přičemž A7 je teplota vnějšího prostředí ve °C a W35 je teplota vody v otopné soustavě, taktéž ve °C. 

Pro dokonalé porozumění provozních parametrů daného modelu tepelného čerpadla je ale vhodné si zažádat o výkonový diagram provozu. Ten graficky znázorňuje výkon a topný faktor konkrétního typu tepelného čerpadla, pro dané teploty vnějšího prostředí. Podle tohoto diagramu si následně můžete přesně spočítat, jaká bude vaše úspora na vytápění během roku.

2. Víceúčelový provoz

Tepelná čerpadla umožňují kromě vytápění a ohřevu teplé vody i chlazení. Toho jsou schopna všechna tepelná čerpadla, která mají reverzibilní ventil. Ten otáčí chod tepelného čerpadla a výsledkem je vychlazená voda cirkulující v rozvodech podlahového vytápění nebo radiátorů.

Tepelná čerpadla země-voda, získávající energii z podzemních vrtů, navíc mají oproti jiným typům výhodu v možnosti pasivního chlazení. Při pasivním chlazení je sepnuto pouze oběhové čerpadlo a pomocí něj je v rámci letního období distribuován chlad, který byl ve vrtu během zimy naakumulován. Pasivním chlazením se vrt regeneruje a získává lepší parametry pro vytápění během topné sezóny. 

3. Dlouhá životnost

Při vyšší pořizovací ceně je klíčovou vlastností dlouhá životnost zařízení. Dnešní jednotky tepelných čerpadel jsou konstruovány přibližně na provoz po dobu 20 let. Životnost je však podmíněna správným výběrem a pravidelnými servisními prohlídkami tepelného čerpadla. 

Při výběru konkrétního zařízení je potřeba zvážit všechny požadavky provozu, jako jsou typ systému tepelného čerpadla, tepelná ztráta objektu nebo typ vytápění (podlahové vytápění/radiátory). Při pořízení tepelného čerpadla u STIEBEL ELTRON zvolíme dle Vašich potřeb a požadavků to nejvhodnější zařízení, přičemž při instalaci proběhne ověření optimálního chodu kompresoru tepelného čerpadla pro zajištění požadované životnosti.

4. Možnost dotací

Tepelná čerpadla sice nepatří k nejlevnějším vytápěcím systémům co se pořizovacích nákladů týče, jejich výše je však adekvátně kompenzována dlouhodobými výhodami. Navíc je můžete snížit pomocí dotací.

V závislosti od pořizovaného systému jsou dotace schopné snížit dobu návratnosti až o polovinu. V rámci pravidel programu Nová zelená úsporám platného od září 2023 náleží pro účely vytápění a ohřevu vody nejvíce používanému typu tepelného čerpadla vzduch – voda dotace ve výši 100 000 Kč. Pro získání dotací však musíte splnit řadu podmínek.