Proč nahradit pevná paliva tepelným čerpadlem?

Pevná paliva, jako je například uhlí nebo dřevo, se mnoho let používaly a stále se ještě používají jako hlavní zdroje tepla pro vytápění domů. Nicméně, doba jde dopředu a více lidí se přiklání k nahrazení starých kotlů na tuhá paliva tepelným čerpadlem. Ta jsou moderním, ekologickým a efektivním zdrojem tepla. V tomto článku se podíváme na různé důvody a výhody, proč nahrazovat pevná paliva tepelným čerpadlem.

Monoblokové tepelné čerpadlo a hydraulický modul.

Používání pevných paliv má negativní vliv na životní prostředí, obzvlášť na emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý. Naopak tepelná čerpadla fungují na principu přeměny energie z primárního zdroje (vzduch, země) na energii ve formě tepla, které se následně předá například pomocí topné kapaliny do objektu. Díky tomu se minimalizuje negativní vliv na klima a přispívá se k ochraně životního prostředí.

Dalším z důvodů je účinnost tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla dokážou průměrně vyrobit čtyřikrát více tepla, než je jejich spotřeba elektrické energie. Navíc část elektrické energie, kterou využívá tepelné čerpadlo pro přečerpávání tepla, může také pocházet z obnovitelných zdrojů, jako jsou například solární panely umístěné přímo na střeše domu.

Tepelná čerpadla šetří místo i energii

S využíváním tepelného čerpadla odpadají také problémy s prostorovými nároky. Skladování uhlí nebo dřeva vždy vyžaduje velké množství prostoru, aby palivo stačilo na celé otopné období. Navíc je potřeba pevná paliva nějakým způsobem uskladnit. Většinou je zapotřebí člověka, který uhlí nebo dřevo uskladní do sklepa. Při používání tuhých paliv k vytápění se dále zásadním způsobem mění prašnost v okolí kotelny díky čemuž se snižuje komfort užívání okolních prostor. Důležité je upozornit, že pokud jsou pevná paliva skladována blízko hořlavých látek, tak může dojít i ke vzniku požáru. 

Když zůstaneme u prostorových nároků, tak pokud je v objektu dispozičně uzpůsobená technická místnost, je možnost využít i vnitřní tepelné čerpadlo. Zde existuje možnost uvažovat s tepelným čerpadlem typu vzduch – voda nebo země – voda. Tímto řešením se ušetří venkovní prostor kolem domu a váš soused nebude o tepelném čerpadle ani vědět.

Tepelné čerpadlo pomůže i v parném létě

Další výhodou tepelných čerpadel oproti kotlům na tuhá paliva je možnost chlazení v letním období. Je možnost chladit aktivně nebo pasivně. Při aktivním chlazení se využívá kompresor tepelného čerpadla a přebytečné teplo se využívá v primárním okruhu nebo se posílá do vzduchu. Při pasivním chlazení se kompresor tepelného čerpadla nevyužívá a chlad z primárního okruhu (vrt) se předává pomocí výměníku do topného okruhu za pomocí oběhového čerpadla.

Díky snadnější údržbě můžete myslet na příjemnější věci

Na konci je důležité zdůraznit, že tepelná čerpadla jsou spolehlivější a mají dlouho životnost. Oproti kotlům na tuhá paliva není potřeba mít pro tepelná čerpadla komín, což usnadňuje celkovou údržbu a zároveň roste čistota v objektu. Díky absenci komínu také majiteli objektu odpadá povinnost zajišťovat jeho každoroční revizi. Výše uvedené výhody v kombinaci s rostoucím nedostatkem uhlí a dřeva dělají tepelná čerpadla atraktivnější jak pro vytápění a letní chlazení objektů, tak i z ekologického hlediska. Právě ochrana životního prostředí je důležitá i z pohledu státní správy, proto jsou i náhrady starších kotlů na tuhá paliva podporovány dotačními programy jako například Nová zelená úsporám.