Ušetřete na vytápění pomocí tepelného čerpadla

V dnešní době je úspora energie a snížení nákladů na vytápění jedním z hlavních zájmů mnoha domácností. Jednou z účinných a ekonomicky výhodných technologií, která nám může pomoci dosáhnout těchto cílů, je tepelné čerpadlo. V tomto článku se podíváme na to, jak tepelné čerpadlo funguje a jak lze snížit náklady na vytápění.

Základním principem fungování tepelného čerpadla je využití tepelné energie obsažené v okolním prostředí, jako je vzduch, voda nebo země, a její přenos do interiéru. K tomu využívá chladivový okruh, který obsahuje kompresor, výparník, kondenzátor a expanzní ventil. Tepelné čerpadlo získává teplo z vnějšího prostředí (například vzduchu) pomocí výparníku a kompresorem zvyšuje jeho teplotu. Poté toto zvýšené teplo předává do vnitřního prostředí domu pomocí kondenzátoru.

Šetřete na několika úrovních

Díky čemu tedy ušetříte? Hlavním faktorem pro úsporu nákladů při vytápění a ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla je snížení spotřebované energie ze sítě či jiných zpoplatněných zdrojů. Tepelná čerpadla využívají převážně energii z okolního prostředí, jako je energie ze vzduchu, vody nebo země, což znamená, že mohou efektivně využívat volně dostupné přírodní zdroje. Oproti tradičním topným systémům proto mohou tepelná čerpadla poskytnout větší množství tepla při stejné spotřebě energie.

Dlouhodobá investice, která se vyplatí

I když je pořizovací cena tepelného čerpadla vyšší než u jiných topných systémů, dlouhodobě poskytuje finanční úsporu. A to díky vysoké účinnosti, která se vyjadřuje topným faktorem, neboli koeficientem COP. Pokud hledáte čerpadlo s co nejnižšími provozními náklady a vysokou účinností, pak by hodnota COP měla být co nejvyšší. Pro představu: nejvyšší účinnosti dnes dosahují zemní tepelná čerpadla, u kterých se průměrný topný faktor za celou topnou sezónu může pohybovat přes 5. U tepelných čerpadel vzduch-voda se COP pohybuje do 5.

Tepelné čerpadlo dokáže i chladit

Vzhledem ke zvyšujícím se teplotám a větším teplotním extrémům dnes lidé stále častěji vyhledávají také chlazení objektů. I to je něco, k čemu mohou využít tepelné čerpadlo. To tak nahradí hned dva systémy: topný a klimatizaci. Není tedy třeba pořizovat a provozovat samostatné zařízení pro chlazení, čímž ušetříte na počáteční investici i provozních nákladech.

Nejvýhodnější tepelná čerpadla pro kombinaci vytápění a chlazení jsou čerpadla země-vzduch, která mohou využívat pasivní chlazení. Při tomto způsobu chlazení se nevyužívá kompresor, ale pouze oběhová čerpadla, která zajišťují cirkulaci chladné vody z vrtu či plošného kolektoru až do koncového prvku. Tím může být například i stávající systém podlahového vytápění. Jedná se tedy o levný zdroj chladu, který navíc napomáhá regenerovat hlubinné vrty na další topnou sezónu.

 

Pokud si vše shrneme, tak tepelná čerpadla jsou moderním a ekonomicky výhodným řešením pro novostavby i rekonstrukce. Využívají přírodní zdroje energie a mohou výrazně snížit pořizovací náklady i spotřebu energie na vytápění i chlazení objektu.