Jaké zvolit tepelné čerpadlo - split nebo monoblok?

Téměř nulová údržba, teplo získané z obnovitelných zdrojů energie, vysoká účinnost – to je jen zlomek výhod tepelného čerpadla vzduch-voda . Ale před tím, než se rozhodnete pro konkrétní produkt, měli byste se zamyslet, jestli pro vás bude lepší čerpadlo split nebo monoblok. Jaké mají výhody a nevýhody?

Princip činnosti tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-voda monoblok nebo split využívá energii z venkovního vzduchu. Protože je tato energie vždy k dispozici, představuje efektivní řešení, jak z ekonomického hlediska (úspora peněz), tak z hlediska životního prostředí (obnovitelný zdroj energie). 

Teplo z venkovního vzduchu se předává do chladicího média pomocí výměníku tepla – výparníku. Chladivo pak tuto energii pomocí kompresoru převádí na vyšší teplotní úroveň, aby ji bylo možné pomocí dalšího výměníku tepla – kondenzátoru – využít pro vytápění nebo ohřev vody. Některé modely tepelných čerpadel však můžete použít také k pohodlnému chlazení vašeho domu a může nahradit klimatizaci.

Rozdíl v tom, jak funguje tepelné čerpadlo monoblok vs. split je ten, že u monoblokového zařízení jsou všechny součásti chladícího systému uloženy do jednoho zařízení, kdežto u splitu máte venkovní a vnitřní část.

Jak na snížení provozních nákladů

Ať už si nakonec vyberete monoblok nebo split, tepelné čerpadlo má elektronickou regulaci, která umožňuje nastavit a zobrazit provozní parametry. Ve srovnání například s elektrokotlem jsou jeho provozní náklady výrazně nižší. Maximálně 25 % energie na vytápění, ohřev vody a chlazení pro domácnost se nakupuje ve formě elektřiny a zbylých 75 % se získává ze vzduchu. To znamená, že je zdarma.

Výhodou tepelných čerpadel vzduch-voda je neomezený zdroj energie. Ve srovnání se systémem země-voda nevyžadují žádné investice do primárního obnovitelného zdroje energie (např. plochý zemní kolektor).

Tepelná čerpadla obsahují kompresor a také ventilátor. Proto přirozeně vznikají obavy z jejich hlučnosti. Zbytečně. Společnost STIEBEL ELTRON se dlouhodobě zabývá problematikou snižování hlučnosti a výsledkem jsou tichá zařízení, která neruší ani majitele, ani jeho sousedy.

Monobloková tepelná čerpadla

Tento typ tepelného čerpadla se vyrábí a montuje jako celek, resp. všechny součásti chladicího systému jsou součástí jedné kompaktní jednotky. To znamená, že ventilátor, výparník, kompresor, expanzní ventil a kondenzátor jsou v jednotce hermeticky uzavřeny a při výrobě procházejí zkouškou těsnosti.

Chladicí systém je součástí venkovní jednotky. Riziko úniku chladiva do interiéru je tedy vyloučeno.

Zapojení tepelného čerpadla monoblok zvládnete i bez pomoci odborníka, právě proto, že vše je nastaveno již z výroby.

 

Výhody oproti split konstrukci

 

 • Dokonalé vyladění chladicího okruhu již ve výrobě. 

 • Méně odmrazování výparníku, přibližně 4 až 6krát denně (díky rozteči žeber 0,8 mm na výparníku).

 • Nižší náklady, protože lze počítat s pasivním odmrazováním výparníku okolním vzduchem až do teploty 0 °C.

 • Odmrazování reverzací tepelného čerpadla.

 • Nižší hlučnost díky většímu ventilátoru (tedy nižším otáčkám).

 • Vyšší výstupní teplota pro ohřev vody.

 • Delší životnost díky inovativní technologii rotačního kompresoru.

 • Vyšší účinnost kompresoru i při nižších venkovních teplotách.

 • Možnost umístění venkovní jednotky na zem, čímž se zamezí vibracím přes konstrukci domu.

 

Nevýhody ve srovnání se splitovým provedením

 

 • Průměry propojovacích potrubí jsou větší.

 • Častým argumentem proti monoblokovému řešení je možnost zamrznutí tepelného čerpadla při delším výpadku proudu. Takový jev je však velmi vzácný. Pokud však k němu dojde, není obava na místě. 90 % domácností má svůj dům pojištěn a toto pojištění se vztahuje i na zařízení

Splitová tepelná čerpadla

V tomto případě nejsou součásti chladicího systému součástí jedné jednotky, ale jsou rozděleny mezi venkovní a vnitřní jednotku. Tím odpadá nutnost kontroly při výrobě, protože komplexní konstrukce zařízení je možná až při instalaci.

Vyladění systému proto není předem zaručeno. To znamená, že kromě topenáře je při zapojení tepelného čerpadla nutný také technik pro chladicí zařízení.

 

Výhody oproti monoblokovému provedení

 

 • V případě výpadku proudu nemůže dojít k zamrznutí.

 • Menší průměry propojovacích potrubí.

 

Nevýhody oproti monoblokovému provedení

 

 • Během výroby není možné kontrolovat chladicí systém.

 • Vyšší počet odmrazování výparníku, přibližně 10 až 14 krát denně (kvůli rozteči žeber na výparníku 0,4 mm).

 • Odmrazování výparníku se provádí elektronicky, což také znamená vyšší spotřebu elektrické energie.

 • Vyšší hlučnost ve srovnání s monoblokovým tepelným čerpadlem (ventilátor je malý).

 • Nižší výstupní teplota - elektrická spirála pomáhá při ohřevu teplé vody. 

 • Kratší životnost, protože zařízení obsahuje zastaralou technologii pístového kompresoru.

 • Účinnost kompresoru je vyšší pouze při vyšších venkovních teplotách.

 • Venkovní jednotka musí být zavěšena na obvodové zdi, nejméně jeden metr od země - může přenášet vibrace do obytného prostoru.

Jaké tepelné čerpadlo je vhodné právě pro vás?

Nemůžete se rozhodnout, zda je pro vás vhodné tepelné čerpadlo split vs monoblok?

Tepelná čerpadla split a monoblok mohou být použity v nových i rekonstruovaných domech a jsou ideálním řešením pro rodinné domy i větší budovy. Pokud však rekonstruujete, mírnou výhodu bude mít čerpadlo split, protože potřebuje menší průměr propojovacích potrubí.

Tepelné čerpadlo split budete pravděpodobně preferovat i v případě, že nemáte technickou místnost v domě, kde by se dalo nainstalovat monoblokové čerpadlo. Ve všech ostatních případech doporučujeme raději monoblok vs split, protože je celkově účinnější, snadnější na instalaci i obsluhu a má delší životnost.