Jak se starat o tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON?

Před tím, než si pořídíte tepelné čerpadlo, je dobré si ujasnit, jakou vyžaduje pravidelnou péči. Bez pravidelných prohlídek totiž nejen, že nemusí efektivně odvádět svou práci, ale taky můžete přijít o prodlouženou záruku. Co vše tedy péče obnáší?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které při správné instalaci nevyžaduje složitou údržbu. Uživatel může provádět v závislosti na svých schopnostech sám pouze kontrolu stavu regulátoru, tzn. zda neobsahuje poruchové hlášení. Dále je možné provádět kontrolu tlaku v topném systému a jeho případné dopouštění a odvzdušnění.

Co je nutné kontrolovat?

U tepelných čerpadel vzduch-voda je doporučeno kontrolovat vstup nasávaného vzduchu do tepelného čerpadla. Případné hrubé nečistoty (např. listí) z nasávací mřížky je vhodné pravidelně odstraňovat. Stejně tak je u tohoto systému tepelného čerpadla dobré před topnou sezónou provádět kontrolu odvodu kondenzátu. Zde by se zejména nemělo zapomínat na vyčištění sběrné vany kondenzátu. Zásah specialisty je nutný pouze v případě poruchy zařízení, což je stejné jako u jiných zdrojů tepla.

Nezapomeňte na pravidelné prohlídky

Poskytnutí prodloužené záruky v době trvání 5 let od uvedení do provozu autorizovaným servisem výrobce je podmíněno splněním níže uvedených podmínek. Ty jsou závislé na množství chladiva obsaženém v chladivovém  okruhu tepelného čerpadla.

U menších výkonů tepelných čerpadel pro běžné rodinné domy (do 6 kg chladiva nebo předepsaného ekvivalentu CO₂) je nezbytné provádění inspekčních prohlídek autorizovaným servisem na náklady uživatele ve druhém a čtvrtém roce provozu.

V případě větších výkonů tepelných čerpadel (nad 6 kg chladiva) nebo u tepelných čerpadel využívaných pro komerční provozy musí být inspekční prohlídky prováděny každoročně. Obvykle se provádí současně s povinnou kontrolou těsnosti chladivového okruhu, která se provádí podle zákona č. 73/2012 a vyhlášky č. 257/2012. Ta ukládá povinnost kontrolovat zařízení s obsahem regulovaných chladiv a olejů.

Jak probíhá prohlídka?

Autorizovaný servisní technik během inspekční prohlídky provádí dle systému tepelného čerpadla tyto úkony:

U systému vzduch-voda

 1. Kontrola, vyčistění výparníku

 2. Kontrola, vyčistění odvodu kondenzátu

 3. Kontrola el. proudů kompresoru – porovnání s protokolem o uvedení TČ do provozu

 4. Kontrola tlaku v topné soustavě

 5. Kontrola teplotního spádu vytápění a přípravy teplé vody – porovnání s protokolem o uvedení do provozu

 6. Kontrola nastaveni max. teplot do topeni a přípravy teplé vody – porovnání s protokolem o uvedení do provozu

 7. Kontrola el. proudů vestavěného elektrokotle, stykače a tep. pojistky

 8. Kontrola výkonu TČ

U systému země-voda

 1. Kontrola tlaku v primárním okruhu

 2. Kontrola koncentrace a bodu tuhnutí teplonosného média

 3. Kontrola výstupní teploty a teplotního spádu primárního okruhu

a dále jako 3.-8. u systému vzduch-voda.

 

S ohledem na menší vytíženost servisu je cenově zvýhodněno provedení inspekční prohlídky mimo topnou sezonu (15. 3. – 15. 9.). Pravidelnou údržbou můžete velmi ovlivnit životnost tepelného čerpadla, a proto ji lze rozhodně doporučit.