Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?

Vzhledem k nestabilním cenám energií v posledních letech hledá mnoho domácností způsoby, jak ušetřit na vytápění a ohřevu vody. Jedním ze způsobů, jak komfortně a zároveň úsporně tento problém řešit, je instalace tepelného čerpadla. Jakou tedy mají tepelná čerpadla spotřebu a kolik můžete jeho instalací ušetřit?

Výpočet spotřeby tepelného čerpadla

Pro výpočet spotřeby tepelného čerpadla musíme znát mnoho faktorů. V prvé řadě musí odborník pro váš dům zvolit vhodné provedení a typ zařízení. Tepelná čerpadla totiž využívají energii, která je trvale přítomna ve vzduchu, vodě a půdě, a mění ji v teplo použitelné k vytápění. 

V našich podmínkách se v domě s průměrnou spotřebou elektřiny nejčastěji instaluje tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Jeho kompaktní konstrukce zaručuje nízkou náročnost na prostor a také minimální náročnost instalace. Může být instalované volitelně v domě nebo venku a užitné teplo z venku odebírá až do teploty cca –20 °C. 

A jak je to s jeho účinností? Tepelným čerpadlem lze z jedné kWh elektrické energie získat až pět kWh užitné energie ze vzduchu, podzemní vody nebo z půdy. Tento způsob získávání tepla je navíc zcela nevyčerpatelný a nepoškozuje životní prostředí. 

Jak zvolit správný výkon tepelného čerpadla

Pro výpočet potřebného výkonu tepelného čerpadla budete muset znát tepelnou ztrátu domu. Ta se liší u novostaveb, rekonstruovaných domů a starých nezateplených domů. Hodnotu tepelné ztráty s vysokou přesností spočítá projektant vytápění. Její přibližné stanovení je možné z vytápěného objemu a stavební konstrukce domu.

Při rozhodování o instalaci tepelného čerpadla je zásadou nejdříve řešit stavebně – technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti domu (zateplení, výměna oken) a potom tepelný zdroj. Obrácený postup vede k volbě tepelného čerpadla vyššího výkonu, které bude dražší a které po dodatečném zateplení domu bude předimenzováno. Se správným výběrem tepelného čerpadla vám pomůže i náš rychlý online průvodce.

Na čem závisí spotřeba elektrického proudu tepelných čerpadel?

1. Počet obyvatel domu

Pokud budete používat tepelné čerpadlo pro ohřev vody, pak s každým dalším členem domácnosti bude narůstat počet litrů, které bude potřeba ohřát. A tím vzroste i spotřeba elektřiny tepelného čerpadla.

2. Technologie tepelného čerpadla

Každý typ tepelného čerpadla má jinou konstrukci a vlastnosti. Podle toho bude rozdílná i spotřeba energie ze sítě.

3. Způsob použití

Budete používat tepelné čerpadlo pouze pro vytápění? Nebo jej budete využívat k vytápění, ohřevu vody, chlazení a také například pro ohřev bazénu? Promyslete si, kde všude můžete čerpadlo využít.

4. Velikost a stav budovy

Velikost a stav budovy určují tepelnou ztrátu objektu. U starších velkých domů bez zateplení bude potřeba více energie k jeho vyhřátí než u malých novostaveb s moderními okny a dobrou izolací.

5. Otopná soustava

Z hlediska možnosti využití, a tím i způsobu provozu tepelného čerpadla, má teplota otopné vody rozhodující význam. Otopné soustavy, vyžadující teplotu topné vody vyšší než +60 °C, mohou být provozovány s tepelným čerpadlem pouze v bivalentním způsobu provozu s druhým zdrojem tepla nebo s vysokoteplotním tepelným čerpadlem.  Základní pravidlo tedy zní: Čím nižší je teplota topné vody topného zařízení, tím vyšší je topný faktor tepelného čerpadla (tzn. jeho účinnost).

Tabulka spotřeby tepelného čerpadla

Na příkladu si můžeme ukázat volbu tepelného čerpadla a náklady na vytápění pro rodinný dům, který obývají 4 osoby. Jde o novostavbu s teplovodním podlahovým vytápěním. 

  • Tepelná ztráta domu je 9 kW
  • Výpočtová teplota je -15 °C 
  • Spotřebu teplé vody počítáme 200 l/den .

Pro tento případ bychom zvolili invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda. Na grafu vidíme znázorněnou spotřebu tepla v závislosti na venkovní teplotě šedě a charakteristiky ukazující min. a max. výkon tepelného čerpadla červeně. Vidíme, že tepelné čerpadlo je vhodně zvoleno a do venkovní teploty -7,2°C zvládne vytopit dům chodem kompresoru. Při nižších teplotách mu pomůže doplňkový zdroj (elektrokotel). 

Náklady na provoz tepelného čerpadla

Denní náklady na provoz tepelného čerpadla se budou lišit podle venkovní teploty. Nejčastěji je používána tzv. ekvitermní regulace, která stanoví v závislosti na venkovní teplotě teplotu topné vody potřebnou pro zajištění nastavené požadované teploty v domě. Výsledkem je nadprůměrně dobrý poměr získaného tepla k vytápění a vynaložené energie. V tomto pohledu jsou vždy výhodnější nízkoteplotní způsoby vytápění, tzn. podlahové vytápění.

Účinnost tepelného čerpadla charakterizuje topný faktor. Topný faktor je dán podílem topného výkonu a elektrického příkonu a závisí na teplotě tepelného zdroje a tepelného spotřebiče. Čím vyšší je teplota zdroje tepl a a čím nižší je teplota tepelného spotřebiče, tím vyšší je topný faktor. Vztahuje se jako aktuální hodnota vždy na určitý provozní stav, např. u tepelných čerpadel vzduch-voda najdete topný faktor při podmínce A7/W35, přičemž číslo za A označuje venkovní teplotu a číslo za W označuje požadovanou teplotu topné vody.

Zjednodušeně: příkon tepelného čerpadla je to, kolik kWh elektrické energie ze sítě čerpadlo spotřebuje. 

Pro výpočet průměrné roční spotřeby tepelného čerpadla se používá číslo SCOP. Jeho hodnotu uvádí výrobce a budete ji potřebovat i při žádosti o dotace, reálná spotřeba tepelného čerpadla se však vždy nepatrně liší. 

Výpočet:

Topný výkon za rok / SCOP čerpadla = spotřeba elektrické energie tepelným čerpadlem

Celková roční spotřeba tepelného čerpadla v našem případě bude 4 752 KWh. Denní spotřeba se pak bude lišit v závislosti na venkovní teplotě, maximálně však bude 10 KWh.

Celkové roční náklady na vytápění a ohřev vody tak budou 37 388 Kč.