Zapojení bojleru a jeho servis: Proč to svěřit odborníkům?

Elektrický zásobníkový ohřívač nebo průtokový ohřívač vypadají jako jednoduchá zařízení, která podle návodu může namontovat každý. Ale není tomu tak.

Datum publikace - 05.08. 2020

Průtokové i zásobníkové ohřívače mají jedno společné: jsou to elektrická zařízení a pracovník, který je zapojuje, musí mít kvalifikaci podle vyhlášky 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Tlakové zásobníky musí být navíc vybaveny správně dimenzovaným a namontovaným pojistným ventilem a i tyto práce upravují normy a předpisy, například ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení.

Hrozí právní postih nebo ztráta záruky

Pokud by tedy při montáži nebo provozu zásobníkového nebo průtokového ohřívače došlo ke škodě nebo úrazu, byl by amatérský montér vystaven trestnímu postihu daleko víc než oprávněný odborník. U toho je navíc předpoklad, že zařízení namontuje a uvede do provozu správně. Například elektrické zapojení má obvykle více variant podle požadovaných funkcí a z těch je nutno kvalifikovaně zvolit.

Samotné přístroje mají také své předpisy – návody k montáži a obsluze, kde je řada speciálních pokynů pro odborníka. Dojde-li tedy za provozu ke škodě na výrobku, výrobce automaticky zkoumá, zda byly všechny uvedené podmínky a předpisy splněny. Když ne, odstoupí od záruky. Může to být například v případě, že ve vodovodní síti je vyšší tlak, než je v parametrech přístroje a nebyl použitý příslušný redukční ventil.

Ještě jeden argument pro odbornou montáž: malé zásobníkové ohřívače mohou být a jsou ve stejném designu vyráběny jako tlakové i beztlakové a v provedení nad a pod odběrné místo. Záměna má vždy fatální důsledky: nefunkčnost provozního bezpečnostního termostatu, připojení beztlakového provedení tlakovou směšovací baterií vystaví plastovou netlakovou nádrž tlaku, který ji roztrhne. Znamená to neopravitelné zničení přístroje a nejspíš také vyplavení bytu i místností pod ním.

Odborník zná postupy a má náhradní díly

Proto je potřeba svěřit montáž odborníkovi. Ten vás také poučí, jak přístroj obsluhovat a ošetřovat, například jak průběžně přezkušovat funkci pojistného ventilu.

Rovněž servis za provozu musí provádět výrobcem vyškolený odborník. Jen ten má přístup k originálním náhradním dílům, které jediné zaručí bezpečný a bezporuchový provoz.

Smaltované nádrže jsou chráněné hořčíkovou anodou. Z té se uvolňuje materiál a elektrochemickým procesem „vytmeluje“ mikrotrhliny ve smaltu, které mohou za provozu vznikat změnami teploty a  napětím v materiálu nádrže. Hořčíkové anody se proto musí kontrolovat a odborně měnit. Intervaly jsou popsány v návodu k obsluze. I tyto práce musí provádět vyškolený odborník.

Autor článku: Ing. Petr Novotný

Produktový manažer, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 120