Akumulační kamna

  • Akumulační kamna - rozumná alternativa

    Existuje mnoho situací, ve kterých lze rozumně použít akumulační kamna. Protože s externě řízeným regulátorem nabíjení jsou dnes o 20 procent účinnější ve srovnání se staršími typy akumulačních kamen. Navíc díky rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů v rozvodné síti jsou stále ohleduplnější k životnímu prostředí.

    Akumulační kamna

    Akumulační kamna patří stále mezi nejlepší způsoby, jak rychle a efektivně modernizovat budovy. Pokoje mohou být postupně vybaveny moderními akumulačními kamny bez velkých nákladů na instalaci. Náročné instalační práce, oprava komína a složité rozvodné systémy nejsou nutné. Inteligentní regulační technika a možnost integrace moderních ventilačních systémů mění klasická akumulační kamna na moderním  systémy vytápění.

    Všechny produkty