Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie nahrazují tradiční zdroje. Mezi alternativní zdroje energie patří využívání odpadního tepla, např. z průmyslových procesů a dále obnovitelné zdroje energie (OZE). Co jsou obnovitelné zdroje energie, vysvětlujeme blíže zde

Ohledně využívání odpadního tepla: je-li k dispozici chladící voda nebo vzduch z nějakého průmyslového procesu, lze pomocí tepelných čerpadel využívat odpadní teplo a to je vždy velmi výhodné.

Odpadní teplo je zdarma a ještě se ušetří při provozu základního chladícího stroje.

 

>> Zpět na slovník

Další výrazy ze slovníku na téma obnovitelných zdrojů energie (OZE)