Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Hlavním zdrojem obnovitelné energie (OZE) je slunce. Přesnější by bylo uvádět obnovující se energie, ale obnovitelné se vžilo.

Na zemi dopadá ve formě slunečního záření mnohonásobně více energie, než kolik lidstvo spotřebovává. A tuto energii se snažíme využívat.

Používáme k tomu různé technologie:

  • fotovoltaické elektrárny, které přeměňují světelnou energii na elektřinu,
  • fototermické solární panely k získávání tepla  tepla,
  • větrné elektrárny, které  k výrobě elektřiny využívají sílu proudění vzduchu
  • vodní elektrárny, které de facto využívají energii vodních toků,
  • energii v biomase, kdy sluneční záření umožňuje růst rostlin, tedy ukládá se do nich také sluneční energie – tu pak využíváme spalováním biomasy nebo přeměnou na bioplyn,
  • tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch, využívající tepelnou energii uloženou ve vzduchu,
  • zvláštní kapitolou jsou pak tepelná čerpadla země-voda, která využívají geotermální energii.

Velkou snahou je podíl OZE co nejvíce zvýšit a zbavovat se závislosti na fosilních palivech, jejichž zásoby jsou konečné a vyčerpávají se.

 

>> Zpět na slovník

Další výrazy ze slovníku na téma obnovitelných zdrojů energie (OZE)