Fosilní paliva

Svůj název získala fosilní paliva díky svému původu. Mezi fosilní paliva řadíme uhlí, ropu a zemní plyn a jsou to v podstatě pozůstatky rostlin a živočichů, neboli fosilií.

Zatímco ropa a zemní plyn se během miliónů let vytvořily z pozůstatků živočichů, uhlí vděčí za svůj vznik zkamenělým rostlinám, mezi které patřily například známé přesličky a plavuně, jejichž menší formy přežily až do dnešních dob.

Energii z nich získáváme spalováním, což je proces nevratný.

Říkáme také, že jsou zdrojem neobnovitelné energie. Jejich zásoby jsou konečné a vyčerpávají se. Při jejich spalování vznikají skleníkové plyny, které ovlivňují klimatické změny, zejména zvyšování teploty vzduchu a moří.

Fosilní paliva se proto snažíme nahrazovat obnovitelnými zdroji energie (OZE).

 

>> Zpět na slovník

Další výrazy ze slovníku na téma obnovitelných zdrojů energie (OZE)