Elektrické vytápění

Elektrické vytápění využívá elektřinu jako zdroj tepla. Rozlišujeme tyto formy: 

Při úvahách o využití elektrického vytápění v novostavbě nebo rekonstrukci je nutná spolupráce s projektantem.

Při stavebním řízení je nutno mj. předložit tzv. energetický štítek budovy, prokazující, že zvolený způsob stavby bude spotřebovávat jen povolené množství energie. To posuzuje právě projektant a energetický specialista.

Řídí se přitom vyhláškou 78/2013 „O energetické náročnosti budov“, která je důsledkem celoevropské snahy o snižování spotřeby energie – a vytápění budov patří mezi nejvíce energeticky náročné procesy.

Úvahu o elektrickém vytápění je tedy nutno vést současně s úvahami o stavební konstrukci domu, jeho zateplení a případně vybavení obnovitelným zdrojem energie, třeba fotovoltaikou – to vše proto, aby elektricky vytápěný dům dostal potřebná stavební povolení. 

Mezi hlavní výhody elektrického vytápění patří:

  • snadná instalace, 
  • nejlevnější investiční náklady  ve srovnání s jinými možnostmi (plyn, tuhá paliva), 
  • nízké provozní náklady u domů s malou tepelnou ztrátou 
  • téměř 100% účinnost využité elektrické energie.

 

>> Zpět na slovník