Jištění

Každý elektrický spotřebič nebo elektrické vedení musí být jištěny proti zkratu a přetížení. U tepelných čerpadel, zásobníkových ohřívačů a přístrojů na elektrické vytápění je požadovaný jistič obvykle uveden tabulce technických údajů.

V každém případě je stanovení správného jištění a dimenzování kabelů vysoce odborná činnost, kterou může provádět pouze pracovník s elektrotechnickým vzděláním a zkouškou podle vyhl. 50/78 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

>> Zpět na slovník