Rekuperace

Rekuperace znamená zpětné získávání energie, obvykle tepla. V rodinných a bytových domech a ostatních budovách jde především o zpětné získání tepla z větracího vzduchu, případně z odpadní vody, např. na plovárnách.

Dnešní novostavby mají díky povinným požadavkům na úspory energie malou tepelnou ztrátu – běžně se pohybuje kolem 2,5 – 3,5 kW.

Ztráta tepla větráním je tedy nyní často větší než prostupem, tj. přes stěny a okna. Je proto nutno „šetřit“ právě v této oblasti. Vhodným řešením je právě rekuperace tepla z větrání, kterou lze ušetřit nejméně 70 % energie.

Obvykle se rozlišuje mezi 2 způsoby rekuperace:

  • centrální, kdy v domě je jedna rekuperační jednotka a rozvody vzduchu,
  • decentrální (lokální), kdy se větrání a rekuperace řeší v každé místnosti zvlášť.

Důležitá je spolupráce se specializovaným projektantem, který navrhne rekuperační systém, případně rozvody vzduchu a zvolí centrální rekuperační vzduchotechnickou jednotku nebo jednotky do místností.

 

>> Zpět na slovník