Aktivní rekuperace

Rekuperaci tepla ze vzduchu při větrání lze rozdělit do 3 základních způsobů:

  • pasivní rekuperace je zpětné získávání tepla na vzduchotechnickém výměníku,
  • aktivní rekuperace je využití tepelného čerpadla, tj. teplo z odváděného vzduchu se odebírá na výparníku tepelného čerpadla,
  • hybridní rekuperace je kombinace obou způsobů.

Základem pro pasivní rekuperaci jsou vzduchotechnické výměníky.

V domě jsou zřízeny rozvody vzduchu odsávaného z kuchyní, koupelen, WC a dalších prostor se znečištěným vzduchem a druhý systém rozvodů s upraveným vzduchem venkovním, tj. vzduchem čistým, který se rozvádí do pokojů a ložnic.

Jádrem je centrální rekuperační jednotka, kde se venkovní vzduch jednak filtruje na prachových a pylových filtrech a také předehřívá v křížovém protiproudém výměníku. Zdrojem tepla je vzduch odsávaný ze znečištěných prostor v domě.

Někdy je součástí i předehřívací registr elektrický nebo teplovodní.

Jednotka má mimo výměník 2 elektronicky řízené ventilátory: čerstvého vzduchu a odváděného vzduchu. Účinnost rekuperace je obvykle vyšší než 70 %.

Aktivní rekuperace se ještě dále dělí na přístroje, které:

  • využívají pouze odvětrávaný vzduch z domu – jejich výkon je proto poměrně malý, často se využívají k předehřevu teplé vody,
  • k odvětrávanému vzduchu přimíchávají uvnitř přístroje vzduch venkovní, takže jejich výkon je neomezený a z pohledu vytápění jsou to plnohodnotná tepelná čerpadla vzduch-voda.

Obě tyto skupiny mohou vzduch pouze odsávat, tzn. v domě se vytváří podtlak. Čerstvý venkovní vzduch pak proudí do domu stěnovými ventily s filtry.

Těch musí být dost, aby rychlost proudění stěnovým ventilem do domu byla malá a venkovní vzduch se hned za ventilem smíchal se vzduchem vnitřním a nevznikal pocit průvanu. Je-li žádoucí vzduch odsávat a aktivně přivádět, je potřeba systém doplnit o předehřívací kondenzátor tepelného čerpadla.

Ventilace je pak rovnotlaká, ale vyžaduje rozvody čerstvého a odsávaného vzduchu

Hybridní rekuperace je kombinace předchozích způsobů. Přístroj obsahuje jednak tepelné čerpadlo vzduch-voda ve vnitřním provedení, ale také přístroj na pasivní rekuperaci.

Podstatná výhoda je, že vzduch odváděný z pasivní rekuperace se přimíchává do technologického vzduchu pro tepelné čerpadlo.

Takže na výparníku tepelného čerpadla se mu odebere i zbytek tepla, které získal v domě. Protože výsledný odváděný vzduch z tepelného čerpadla je chladnější než vzduch venkovní, je rekuperace 100 %.

 

>> Zpět na slovník