5 mýtů o tepelných čerpadlech, kterým byste neměli věřit

Díky ekologičnosti a ekonomičnosti neustále stoupá povědomí o tepelných čerpadlech. Přestože byly vynalezeny před více než 100 lety, princip jejich fungování je stále pro většinu lidí nejasný. Právě proto vzniká prostor pro několik mýtů, které mají velmi málo společného s realitou.

Tepelné čerpadlo vám nebude dodávat dostatek teplé vody

Mnozí lidé si myslí, že tepelné čerpadlo nedokáže vyrobit dostatečné množství teplé vody, protože využívá k ohřevu vody pouze vzduch. To však není pravda.
 
V případě, že máte návštěvu a váš odběr teplé vody je nečekaně vysoký, mají zařízení SHP-A Plus a SHP-F Premium funkci „Rychlý ohřev“. Po aktivaci tohoto režimu se automaticky zapne najednou tepelné čerpadlo i přídavný elektrický ohřev, dokud teplota v zásobníku nedosáhne 65 °C.

Tepelné čerpadlo může explodovat

Možná jste od sousedů slyšeli děsivé varování o tom, jak může tepelné čerpadlo explodovat. Pak vás můžeme ujistit, že tyto historky jsou 20 a více let staré. V současnosti musí kvalitní zařízení splňovat řadu norem a certifikačních kritérií. Pokud se spolehnete na ověřenou značku, je pravděpodobnější objevení perpetuum mobile než výbuch vašeho tepelného čerpadla.

Investice do tepelného čerpadla zruinuje vaši peněženku

Pokud se rozhodujete pro zařízení na ohřev vody, je možné, že tepelné čerpadlo patří k jedné z nejdražších variant. Důležité je si však uvědomit, že tepelné čerpadlo vám vrátí peníze z dlouhodobého hlediska.
 
Energetický faktor tepelných čerpadel od  STIEBEL ELTRON se pohybuje na hodnotě vyšší než 3. To znamená, že například při výkonu 15 kW spotřebuje 5 kW energie. Proto je vrácení prvotní investice pouze otázkou času.

Voda z tepelného čerpadla mě může popálit

Teplotu vody si nastavujete sami. To znamená, že na displeji si tlačítky regulujete požadovanou teplotu smíšené vody. Na displeji pak můžete odečítat požadovanou i reálnou teplotu.

Všechna tepelná čerpadla jsou stejná

Tento mýtus je docela zábavný. Protože z pohledu zdroje tepla můžeme rozdělit čerpadla na typy země/voda, voda/voda a vzduch/voda.
 
Každý typ se hodí pro jinou domácnost. Typ země/voda využívá teplo ze země. Jelikož je ale nutné buď vrtat hluboko, nebo mít k dispozici velkou plochu (při použití plošných kolektorů), je tento druh vhodný pouze pro domy se zahradou.
 
Při čerpadle voda/voda se ohřívá voda pomocí energie získané z podzemní vody. Opět je nutné provést dva vrty. Rovněž je třeba počítat s nákladnější údržbou.
 
Nejméně náročné na instalaci je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Teplo se získává z okolního vzduchu. Pro jednoduchost bychom mohli jeho funkci přirovnat k obrácené ledničce.

Podrobněji jsme jeho princip vysvětlovali ve starším článku. Vzduch ohřátý sluncem je dostupný všude.

Když je třeba nejvíce vytápěcího tepla – v zimě – je vzduch jako zdroj tepla nejchladnější. Tepelná čerpadla vzduch-voda však dokážou i při teplotě venkovního vzduchu -20 °C stále odebrat dostatek energie na vytápěcí provoz.

Výhodou je jednoduchá instalace tepelného čerpadla vzduch-voda, protože odpadnou rozsáhlé zemní práce nebo vrtání studny.

STIEBEL ELTRON boří mýty

Tepelné čerpadlo mění energii nahromaděnou ve vzduchu, zemi a vodě na vytápěcí teplo. A nejen to – v letních měsících zabezpečí i příjemné chlazení vaší domácnosti, v kombinaci se zásobníkem teplé vody dokonce ohřev vody. Energie nakumulovaná v těchto třech elementech je permanentně k dispozici.

STIEBEL ELTRON nabízí vysoce účinná tepelná čerpadla pro každou domácnost a každou situaci z hlediska dostupnosti místa – ať už jde o novostavbu, rekonstrukci, vnitřní nebo vnější instalaci. Za jejich kvalitu ručí a všechny mýty bortí.