9 tipů, jak vybrat tepelné čerpadlo do rodinného domu

Plánujete novostavbu nebo rekonstrukci staršího rodinného domu a rozhodli jste se investovat do tepelného čerpadla? Je to sice skvělý způsob, jak ušetřit a být šetrný k životnímu prostředí, ale musíte si dát pozor na výběr správného modelu. Našich devět tipů vám rozhodování usnadní.

Tepelná čerpadla se dělí podle toho, odkud čerpají energii. Vybrat si můžete ze třech typů:

  • vzduch-voda,
  • země-voda,
  • voda-voda.

Mluvíme-li o tepelném čerpadle vzduch-vzduch, jedná se o klasickou klimatizační jednotku, která může vzduch jak ohřívat, tak chladit. Mezi nejprodávanější systémy patří tepelná čerpadla vzduch-voda.

Nejoblíbenějším produktem pro novostavby a menší rekonstrukce je tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O 05.1 CS Premium, které nabízí regulaci výkonu pomocí invertorové technologie. Instaluje se ve venkovním prostředí. Poskytuje topný výkon, který zajistí teplo i ve zvláště mrazivých dnech. Toto čerpadlo ohřívá vodu a v horkých letních dnech ho lze použít i k chlazení.

Výběr tepelného čerpadla do novostavby

Abychom mohli správně vybrat tepelné čerpadlo pro novostavbu, musíme nejdříve znát specifikace domu. Naše modelová novostavba o ploše 180 m² se bude nacházet v Pardubicích. Její tepelnou ztrátu stanovil projektant na 7 kW. Domácnost bude mít čtyři členy.

Zjistěte, kolik teplé vody potřebujete

Tepelné čerpadlo lze použít kromě vytápění také k ohřevu teplé vody. Proto je třeba zjistit, kolik teplé vody ve vaší domácnosti spotřebujete. Podle norem potřebujete přibližně 40 litrů teplé vody na jednoho člena rodiny. Tento objem zahrnuje kromě osobní hygieny také vaření, praní, mytí a koupání.

Ohřívače vody pro kombinaci s tepelným čerpadlem musí splňovat parametry dané výrobcem tepelného čerpadla. Zejména je nutné splnění požadavku na dostatečnou plochu tepelného výměníku vestavěného v nádrži. Při rekonstrukcích je tedy doporučeno nechat posoudit možnost použití stávajícího ohřívače, pokud má být zachován.

Důležitá je také tzv. cirkulace teplé vody.

Ta zajišťuje, aby horká voda nestála v potrubí, takže zbytečně nevynakládáte energii na ohřev vody, kterou nespotřebujete.

Cirkulace je povinná pro bytové domy, ale máte-li rodinný domek, pak je pořízení tohoto systému na vás. Pokud se jako majitel novostavby rozhodnete pro cirkulaci, doporučujeme vám sáhnout například po oběhovém čerpadle s časovým spínačem a provést kvalitní izolaci cirkulačního rozvodu.

Zvolte vhodný typ vytápění

Typ vytápění nemá přímý vliv na energetickou náročnost domu. Ať už tedy máte podlahové vytápění nebo topíte radiátory, nemá to přímý vliv na náklady.

Měli byste však mít na paměti, že tepelné čerpadlo je účinnější, pokud pracuje v nízkoteplotním režimu. O takovém vytápění uvažujeme, jestliže máte podlahové či stropní vytápění nebo nízkoteplotní radiátory.

Rekuperace vám ušetří až 30 % nákladů

Rekuperace je typ řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Kromě ušetřených nákladů na vytápění má rekuperace ještě další důležité výhody, a těmi jsou čistý vzduch bez pylů a o správné vlhkosti. A navíc si zajistíte koncentraci CO₂ ve svém domě na optimální úrovni.

V naší vzorové novostavbě, kde je rekuperace tepla instalována, činí roční náklady na vytápění zhruba 7 000 Kč.

Pokud bychom rekuperaci vynechali, náklady by se zvýšily na 10 000 Kč (při výpočtech byla použita cena elektřiny 3,50 Kč/kWh - tarif pro odběrné místo s tepelným čerpadlem). Rekuperace tepla vám tedy ušetří 30 % nákladů na vytápění. Roční spotřeba elektřiny s rekuperací tepla vyjde zhruba na 2 300 Kč. 

Bonusem je, že při rekuperaci nejen ohříváte vzduch na požadovanou teplotu s požadovanou vlhkostí, ale také odfiltrujete pyl, prach a alergeny.

Vypočítejte si, jaký výkon tepelného čerpadla potřebuje váš dům

Při výběru tepelného čerpadla byste se měli řídit také tím, jaký výkon pro svůj dům potřebujete. Správné dimenzování tepelného čerpadla na základě informací o tepelné ztrátě a lokalitě instalace rozhoduje o výši provozních nákladů na vytápění a ohřev vody, životnosti a samozřejmě pořizovací ceně zařízení. Tepelné ztráty i tepelné zisky se určují podle normy EN 12831-1 a měl by je určit projektant.

Při výpočtu se berou v úvahu následující skutečnosti:

  • venkovní výpočtová teplota v daném místě, 
  • vytápěný objem, 
  • tepelně-izolační vlastnosti stavební konstrukce.

Jaké jsou roční náklady na vytápění tepelným čerpadlem?

Pro výše uvedenou novostavbu s tepelnou ztrátou 7 kW roční náklady na vytápění a přípravu tepelným čerpadlem činí zhruba 25 700 Kč (při současných cenách elektřiny). Náklady na provoz plynového kotle by byly 37 443/rok. Elektrické vytápění s přípravou teplé vody by stálo 76 200 Kč/rok.

 

Srovnání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody pro RD s tepelnou ztrátou 7 kW (zdroj: TZB-info) 

 

Náklady na energii z tepelného čerpadla

25 678 Kč/rok

Náklady na energii z plynového kotle

37 443 Kč/rok


Náklady na elektřinu z elektrického vytápění

2 093 Kč/rok


Výběr tepelného čerpadla pro rekonstrukci starého rodinného domu

I zde si nejdříve určíme vzorový dům pro rekonstrukci. Náš dům o rozloze 180 m² se bude nacházet v Brně. Budou v něm bydlet čtyři členové domácnosti. Tepelná ztráta budovy bude 10 kW. 

Při plánování pořízení tepelného čerpadla platí v některých bodech stejné zásady jako u novostavby, například výpočet potřeby tepla v domě, výběr vnitřní/venkovní jednotky atd. Starší domy však mají i některá specifika.

Zohledněte rozměry vašeho domu

Pokud jste si koupili menší dům, budete potřebovat tepelné čerpadlo s nižším výkonem. Majitelé domů s podlahovou plochou do 150 m² obvykle dávají přednost tepelnému čerpadlu vzduch-voda HPA O 7.1 CS Premium. Pokud máte větší dům do 350 m², bude vaším favoritem HPA-O 13 C Premium

Obě tato tepelná čerpadla odebírají energii přímo z venkovního vzduchu pomocí venkovní jednotky. V kompresoru pak dojde ke stlačení chladícího média, což ještě zvýší teplotu v systému. Následně takto získané teplo s vhodnou teplotní úrovní předáváno do otopného systému nebo systému přípravy teplé vody.

Dejte si vyhotovit energetický certifikát

Při plánování rekonstrukce je nezbytné opatřit si energetický průkaz. V něm vám odborník doporučí, jaká opatření vám přinesou největší úspory. Na základě tohoto doporučení můžete nacenit rekonstrukci a rozhodnout se, do čeho investovat. 

Kromě toho, že vám pomohou při plánování, jsou všechna doporučení v souladu se současnými tepelně-technickými požadavky.

V doporučeních energetického průkazu najdete nejprve následující opatření:

  • výměna oken
  • zateplení stěn
  • renovace a izolace střechy

Zateplením domu a výměnou oken snížíte množství tepla potřebného k vytápění až o 50 %. Pokud byste neprovedli potřebné úpravy a nejprve nainstalovali tepelné čerpadlo a teprve později dům zateplili, pravděpodobně byste zařízení předimenzovali. Jinými slovy byste zvolili čerpadlo s vyšším výkonem, které by mohlo cyklovat. To by v konečném důsledku zkrátilo životnost kompresoru tepelného čerpadla. Zároveň by byla vyšší pořizovací cena tepelného čerpadla vyššího výkonu.

Máte v domě klasické radiátory? Nad tímto je třeba uvažovat

Většina starších domů má integrované konvenční ústřední topení s radiátory, které mají vyšší teplotní spád. V takovém případě zvolte zařízení, které dokáže účinně topit i při teplotách pod bodem mrazu. STIEBEL ELTRON má pro takové případy řadu Premium. Řada Plus je určena především pro nízkoteplotní vytápění, a tedy vytápění do maximální teploty topné vody 45℃.

Pokud máte radiátory, měli byste počítat s tím, že nevyužijete funkci chlazení, kterou tepelné čerpadlo disponuje.

Velkoplošné vytápění můžete použít i pro chlazení stejným zařízením, kterým v zimě vytápíte. To je obrovská výhoda tepelného čerpadla oproti stále oblíbenějšímu plynovému kotli.

Jaké jsou roční náklady tepelného čerpadla v rekonstruovaném domě?

Roční náklady na vytápění a ohřev vody při použití tepelného čerpadla ve vašem rekonstruovaném domě budou zhruba 34 653 Kč. Pokud použijete plynový kotel, budou náklady 50 350 Kč.

Pokud byste vytápěli elektřinou, stálo by vás to ročně 101 624 Kč.

 

Srovnání nákladů

 

Náklady na energii z tepelného čerpadla  

34 653 Kč/rok

Náklady na energii z plynového kotle

50 530 Kč/rok

Náklady na vytápění elektřinou

101 624 Kč/rok

Ujasněte si, zda plánujete připojení na fotovolatiku

V moderním světě energetiky je opravdu nepřeberné množství způsobů, jak ušetřit. Pokud tedy chcete své čerpadlo připojit k dalšímu obnovitelnému zdroji energie, jsou skvělou volbou fotovoltaické panely. 

Při přestavbě staršího domu je potřeba tuto investici zvážit ještě před rekonstrukcí střechy. V opačném případě se vystavujete riziku, že vaše střecha nebude mít správný sklon, dostatečný prostor nebo nebude splňovat další parametry pro instalaci solárních panelů.

U novostavby je tento proces jednodušší, protože začínáte zcela od základů. V tomto případě je třeba fotovoltaické panely a jejich připojení k tepelnému čerpadlu zohlednit již při projektování.

Vyplatí se tepelné čerpadlo pro všechny typy domů?

Tepelné čerpadlo však nemusí být vhodné do každého domu. Nezáleží na tom, jestli je dům starý, nezateplený či pasivní, důležitá je tepelná ztráta objektu. Tepelné čerpadlo se nehodí ani do chat či do nízkoenergetického domu, protože v takovém případě jsou náklady na vytápění a ohřev vody tak nízké, že návratnost investice je příliš dlouhá.

U panelových domů se tepelné čerpadlo může vyplatit, ovšem nejdůležitější je nechat si před jeho instalací a velkou rekonstrukcí nechat udělat revizi otopné soustavy. Pokud se pro instalaci tepelného čerpadla rozhodnete, doporučujeme využít dotace na tepelné čerpadlo pro bytový dům.