Jak využít tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu

Máte vnitřní či venkovní bazén? Pak pro zajištění komfortní teploty či prodloužení koupací sezóny budete potřebovat také ohřev vody. Avšak udržovat vyšší teplotu v bazénu může být finančně i energeticky náročné. Jedním z nejúčinnějších a ekonomicky nejvýhodnějších způsobů, jak zvýšit teplotu bazénové vody, jsou tepelná čerpadla.

Ohřev bazénu pomocí tepelného čerpadla nabízí spoustu výhod, mezi které patří nízká energetická náročnost, nízké provozní náklady a snadná instalace a údržba. Tepelné čerpadlo k ohřevu bazénové vody využívá princip termodynamického cyklu k přeměně tepelné energie obsažené v okolním prostředí (vzduch, voda nebo země) na tepelnou energii. Tepelná čerpadla jsou díky tomuto principu schopna přenést více tepla do bazénu, než spotřebují elektrické energie.

Čím má tepelné čerpadlo vyšší topný faktor, tím je účinnější. Ale právě díky obecně vysoké energetické účinnosti jsou provozní náklady nižší než u jiných zdrojů tepla. Z toho vyplývá, že majitelé rodinných domů s bazénem mohou ušetřit peníze na provozních nákladech. 

Instalace tepelného čerpadla je obvykle jednoduchá a vyžaduje minimální úpravy bazénu. Navíc, pokud je tepelné čerpadlo pravidelně servisováno, vyžaduje jen minimální údržbu.

Omezení, se kterými je třeba počítat

I když tepelná čerpadla nabízejí spoustu výhod, které byly uvedeny výše, tak existují také určité nevýhody a omezení, se kterými je na začátku potřeba počítat. Mezi hlavní nevýhody patří výše počáteční investice. Tepelná čerpadla mají vyšší pořizovací náklady než speciální zdroje tepla určené přímo pro ohřev bazénu. 

Pokud ale budete mít tepelné čerpadlo v rodinném domě primárně pro vytápění, a ohřev teplé vody a ohřev bazénu bude jen jeho doplňková funkce, tak využití tepelného čerpadla bude dávat smysl. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že při ohřevu bazénové vody je kompresor tepelného čerpadla v chodu, takže se snižuje jeho životnost. 

Další nevýhodou je doba ohřevu. S tím je důležité počítat, protože k ohřevu bazénu dochází právě při filtraci vody z bazénu, která běžně trvá 6 až 8 hodin denně, ale může být i delší. Pokud čerpadlo pracuje na ohřevu bazénu, ostatní funkce jako je vytápění nebo chlazení musejí jít stranou.

Zvažte pro a proti

Tepelná čerpadla díky své schopnosti využít okolní energii a přeměnit ji na energii, která se využije pro bazén, vytápění nebo ohřev teplé vody, jsou stále populárnější volbou. Při rozhodování o ohřevu bazénu pomocí tepelného čerpadla je však důležité zvážit výše uvedené výhody i nevýhody. Jedno je ale jasné: Investice do tepelného čerpadla vám může brzy přinést značné úspory a pohodlí ve vaší domácnosti.