Kdy vyměnit plynový kotel? A je tepelné čerpadlo vhodnou alternativou?

Pokud máte doma starší plynový kotel, zamyslete se nad jeho výměnou za tepelné čerpadlo. Narozdíl od plynu představuje obnovitelný zdroj energie (OZE) a navíc může dobře spolupracovat s fotovoltaikou (FV). Víte, že kromě vytápění může tepelné čerpadlo zajistit i chlazení vašeho domu? Řešením jsou invertorová tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON.

Provozování staršího plynového kotle má řadu nevýhod:

●        nebezpečí selhání zabezpečovacích prvků, které jsou leckdy desítky let v provozu,

●        nebezpečné je selhání termostatu a možnost vyvaření kotle a následně výbuchu vodní páry,

●        nejnebezpečnější je selhání hlídače plamene, následný únik a exploze plynu,

●        staré kotle jsou obvykle v konstrukční kategorii B, tzn. spalovací vzduch odebírají z místnosti, tj. z vnitřku domu. Může pak dojít ke zpětnému toku spalin a nebezpečí zadušení. Tyto problémy se vyhrocují zejména po zateplení a výměně oken, kdy nová okna a dveře dobře těsní a tím se silně omezí přístup vzduchu do domu,

●        vyšší spotřebu plynu, protože starý kotel má malou účinnost. Oproti moderním kondenzačním kotlům to může být i více než 15 %,

●        nižší spolehlivost, u starého kotle lze očekávat výpadek a ten nás obvykle postihne v nevhodnou dobu – v zimě, ve svátcích apod., kdy oprava a náprava bývá složitější a trvá déle,

●        nedostupnost náhradních dílů,

●        opotřebované nebo vadné oplechování a možnost popálení se a další záludnosti.

Nelze ani opomíjet ekologická hlediska, protože staré kotle nevyhovují dnešním emisním limitům a při zvýšené spotřebě plynu, tj. neobnovitelného fosilního paliva, jejich provozem silně zatěžujeme životní prostředí.

Tepelné čerpadlo naopak využívá obnovitelnou energii z okolního prostředí (země, vzduch), která je navíc zdarma, jde tedy o obnovitelný zdroj energie. Ve srovnání s plynovým kotlem navíc „umí“ chladit. A jeho provoz můžeme v režimech topení i chlazení velmi zlevnit kombinací s fotovoltaikou.

Zateplujete dům a měníte okna? Vyměňte kotel za čerpadlo!

V rámci těchto úprav domu je velmi vhodné se zamyslet i nad náhradou starého kotle tepelným čerpadlem. Svědčí o tom i porovnání nákladů na rekonstrukci kotelny vybavené novým plynový kotlem a tepelným čerpadlem vzduch-voda STIEBEL ELTRON řady HPA-O Premium.

Náklady na plynovou kotelnu v novostavbě jsou kolem 140-tisíc Kč vč. DPH a zahrnujeme do nich samotný kotel, zásobník na přípravu teplé vody, plynové rozvody od plynoměrné skříně, systém přívodu vzduchu a odvodu spalin a regulaci otopné soustavy.

Ušetříme něco při rekonstrukci plynové kotelny ve starším domě?

●        Zásobník na přípravu teplé vody bude nutné po letech provozu vyměnit,

●        staré plynové rozvody nevyhovují současným předpisům, po výměně kotle by neprošly revizí a bude nutné je také vyměnit,

●        komín bude po desítkách let provozu vyžadovat rekonstrukci a vyvložkování nebo bude nutné pořídit nový systém odvodu spalin,

●        starý kotel spolupracuje nanejvýš s pokojovým termostatem, bude nutné doplnit regulaci otopné soustavy. Jen instalací nového regulátoru lze ušetřit i 20 % plynu ročně proti regulaci termostatem na kotli.

Jak je vidět, jedná se prakticky o stejnou investici jako u novostavby.

Porovnejte si náklady tepelného čerpadla

Řekněme, že dům má po zateplení a výměně oken tepelnou ztrátu 12 kW. Použijeme tepelné čerpadlo vzduch-voda STIEBEL ELTRON HPA-O 10 Premium.

Čísla jsou „zhuštěním“ výsledků z podrobného výpočtu. Výpočet je nutné provést pro každý případ zvlášť, protože ho ovlivňuje celá řada podmínek (tepelná ztráty, typ otopné soustavy, spotřeba teplé vody, způsob provozu domu atd.).

Čerpadlo za jednu cenu nahradí i klimatizaci

Tepelné čerpadlo vzduch-voda STIEBEL ELTRON řady HPA-O je reverzní, takže bez dalšího vybavení připravuje v létě chladící vodu. I v případě, kdy máme v domě pouze radiátory, je zajímavé pouštět do nich v létě chladící vodu zhruba 18 °C teplou. Tato teplota je obvykle nad rosným bodem vzduchu v místnosti, takže na radiátorech se nesráží voda. Radiátory pak dávají asi 1/4 až 1/3 chladícího výkonu, v porovnání s výkonem při vytápění, tedy do celého domu 2-3 kW chladu. Z hlediska sestavy tepelného čerpadla není nutné objednávat nic navíc. To je určitě zajímavé a příjemné „přichlazení“.

Při rekonstrukci s instalací nového plynového kotle to nejde a pro ochlazování v létě je nutné instalovat klimatizaci.

Z provozního hlediska chladíme v létě nízkým tarifem pro tepelné čerpadlo, kdežto u klimatizace tarifem pro domácnost, který je cca 2× dražší.

Ještě výhodnější je kombinace s fotovoltaikou

Můžeme uvažovat také o instalaci menšího fotovoltaického systému. Tím v létě přímo ohříváme teplou vodu a napájíme spotřebiče v domě, případně chladíme tepelným čerpadlem. V zimním období, kdy je výkon fotovoltaiky menší, naplno využíváme tepelné čerpadlo, kterému i snížený výkon stačí pro provoz kompresoru a zbytek energie si tepelné čerpadlo odebere v obnovitelné formě (ze vzduchu nebo ze země).

V současné době je tato kombinace štědře dotovaná v programu Nová zelená úsporám. Výměna starého plynového kotle za tepelné čerpadlo má tedy mnoho výhod.

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127