Ohřev bazénu tepelným čerpadlem: Výhody a nevýhody

První úvaha, zda si pro ohřev bazénu zvolit tepelné čerpadlo, je jednoduchá: teplo z tepelného čerpadla je jedno z nejlevnějších a je celoročně nejdostupnější. Ohřev bazénu tepelným čerpadlem je proto výhodný vždy ‒ nevýhody budeme hledat jen obtížně.

Datum publikace - 04.11. 2020

Nejlevnější – obecně – je teplo z obnovitelných zdrojů (OZE), ale některé formy mají svá omezení: fotovoltaika, ať už tepelná nebo elektrická, nefunguje v noci a dává malý výkon v zimě; dřevěné pelety dávají při aktuální ceně za kilogram teplo za stejnou cenu jako plyn. 

Navíc paliva odvozená od dřeva (palivové dřevo, dřevěné pelety a brikety) jsou v perspektivě pěti a více let cenově riziková vzhledem k dlouhodobým dopadům kůrovcové kalamity.

Zjednodušeně řečeno: než lesy zase dorostou, palivového dřeva bude málo a bude tedy drahé.

STIEBEL ELTRON vždy počítal u regulátorů tepelných čerpadel s funkcí ohřevu bazénu. Dnešní tepelná čerpadla vzduch-voda STIEBEL ELTRON řad HPA-O 7/10/13 C Premium, HPA-O 4/6/8 CS Plus, WPL 09/17ICS / IKCS classic, WPL 13/ 18/ 24 E a WPL 13/ 18/ 24 cool i WPL 19, 24, 47 a 57 vyhřívají bazén nezávisle na svých ostatních úkolech.

O výběru rozhodují tepelné ztráty

Bazény si dle jejich provedení můžeme rozdělit do dvou základních:

  • venkovní a
  • vnitřní.

Dle vnitřní/venkovní instalace se stanoví tepelné ztráty bazénu a z nich se odvodí potřeba energie pro jeho dohřev. 

Venkovní bazény vykazují největší podíl ztrát odparem z vodní hladiny – ty často tvoří až 90 % z celkových ztrát.

Velice tedy záleží na venkovní teplotě a větru. U volné, nezakryté hladiny za mrazu a větru mohou ztráty přesahovat 1 kW na 1 m2 hladiny. V obvyklých podmínkách se orientačně počítá se ztrátou 0,15 – 0,20 kW/m2.

Kvalitní zakrytí nebo zastřešení venkovního bazénu tepelné ztráty z jeho hladiny výrazně sníží – jsou pak často srovnatelné s tepelnými ztrátami u bazénu vnitřního.

Průměrná tepelná ztráta vnitřního bazénu je 75 W/m2 (je-li bazén mimo dobu užívání zakrytý fólií) nebo 150W/m2, pokud nijak zakryt není. 

Pro správnou volbu tepelného čerpadla pro vnitřní bazén je nutné započítat též tepelnou ztrátu bazénové haly, která bude záviset mj. na tom, jaké chceme mít v bazénové místnosti teplo (často jde o 26 – 32°C).

Počítejte i s filtrací

Je vhodné spojit filtraci s denním dohřevem bazénu. Výkon výměníku proto musí odpovídat době, potřebné k dohřevu bazénu za dobu filtrace.

Jde o technologicky nejjednodušší a nejlevnější řešení.

Lze samozřejmě instalovat i samostatný ohřev, v tom případě jsou však třeba dvě dodatečná oběhová čerpadla a armatury. Dohřev bazénu spolu s fitrací je zároveň vhodné nastavit na noc.

Tehdy je vytápění domu v nočním útlumu a výkon využitý pro bazén se neprojeví poklesem teploty v domě. Omezí se též zapínání elektrokotle (bývá instalován spolu s tepelným čerpadlem a ve studených dnech funguje jako tzv. bivalentní zdroj).

U venkovních bazénů počítáme pouze se sezónním používáním, tj. v době, kdy se topí málo nebo vůbec. Při volbě tepelného čerpadla proto není nutné výkon pro dotop venkovního bazénu vůbec započítávat.

Výjimkou je stav, kdy jsou tepelné potřeby venkovního bazénu stejně velké nebo dokonce větší, než je potřeba samotného domu.

Text výše popisuje využití tepelných čerpadel systému vzduch-voda. Předností systému vzduch-voda je prakticky neomezené množství vzduchu a skutečnost, že sezónní venkovní bazény vyhříváme v době, kdy je vzduch teplý a tepelné čerpadlo vzduch-voda proto poskytuje vysoký výkon.

Co když chceme použít systém země-voda?

V tom případě je důležité si uvědomit, že teplo ze země v daném místě se získává soustavou vrtů nebo plošným kolektorem, tj. jde vlastně o výměník, který je třeba náležitě dimenzovat.

Pro něj je bazén de facto zařízením „navíc”, pro které je třeba dodat teplo.

Potřebu tepla pro bazén je proto nutné zahrnout do roční energetické bilance domu a z ní vypočítat velikost vrtů nebo plošného kolektoru. Orientačně lze stanovit, že k vytápění běžného bazénu je potřeba 80 – 120 metrů vrtu navíc, bez ohledu na tepelnou ztrátu domu a konkrétní typ zvažovaného čerpadla země-voda.

Výše uvedené hodnoty jsou orientační.

Pro každý individuální případ musí potřebný výkon stanovit projektant. Kontaktujte nás, rádi vám poradíme nebo vám čerpadla STIEBEL ELTRON představíme osobně přímo v provozu v našem showroomu (Praha 8 – Chabry).

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127