Jaká je ekonomická návratnost tepelného čerpadla?

Že teplo a elektřina z obnovitelných zdrojů (OZE) jsou provozně nejlevnější, protože jejich základní zdroj, okolní prostředí, „funguje zadarmo“, nám napovídá selský rozum. Je to tak ale doopravdy?

Datum publikace - 12.08.2020

Především si musíme uvědomit, že náklady jsou dvoje: vstupní investice během stavby a pak provozní náklady na teplo a teplou vodu v dalších mnoha letech.

Porovnejme jednotlivé možnosti

Elektrické vytápění můžeme pojmout dvěma základními způsoby:

  • čistě elektrické, opírající se o topné rohože nebo topné kabely, zalité přímo do složení podlahy a doplněné elektrickými přímotopnými konvektory
  • nebo teplovodní, kdy zdrojem topné vody je elektrokotel.

Čistě elektrické vytápění je jako investice skutečně nejlevnější, ale do budoucna jsme „odsouzeni“ za všech okolností topit elektřinou. Přestavba na teplovodní vytápění znamená dům vystěhovat a několik týdnů nebo spíš měsíců bydlet jinde.

K volbě tohoto „levného“ způsobu vytápění je třeba proto přistupovat velmi opatrně.

Navíc nejspíš narazíme už na stavebním úřadě při žádosti o stavební povolení, protože součástí dokumentace je Protokol a Průkaz o energetické náročnosti budovy.

Čistě elektrické vytápění nejčastěji z hlediska dovolené energetické náročnosti nevyjde (rozhodování se řídí vyhláškou 78/2013 o energetické náročnosti budov) a je nutné doplnit ho nějakým obnovitelným zdrojem (termické soláry, fotovoltaika, krb na dřevo – tj. spalování biomasy) a tím se „levné“ elektrické vytápění podstatně prodraží.

Elektrokotel s teplovodním vytápěním je na tom legislativně, z hlediska stavebního povolení, stejně, provozními náklady také, ale do budoucna dává široké možnosti pro rekonstrukci.

V domě se nic nemění, změní se jen zdroj tepla v technické místnosti. Ale je dražší o teplovodní soustavu, respektive o rozdíl mezi ní a elektrickými rohožemi, kabely a přímotopy.

Plynový kotel je provozně levnější než elektřina, ale musíme pořídit plynovou přípojku, rozvody plynu v domě a komín.

Jak si stojí tepelné čerpadlo

Z hlediska vstupní investice je tepelné čerpadlo dražší, nevyžaduje ale při získávání stavebního povolení žádné doplňující obnovitelné zdroje tepla – samo je obnovitelný zdroj – a provozně je až třikrát levnější než vytápění elektřinou.

Pro porovnání jsme jako příklad použili tepelné čerpadlo Stiebel-Eltron vzduch-voda, HPA-O 8 Plus:

Vidíme, že doba návratnosti není dlouhá a tepelné čerpadlo brzy začne přinášet značné roční úspory.

Příklad výpočtu je zde informativní a tabulka je výtahem z poměrně složitého výpočtu. Pro každý dům je ho třeba provést individuálně a zhodnotit celou řadu vlivů:

  • požadovanou vnitřní teplotu,
  • venkovní oblastní výpočtovou teplotu,
  • typ otopné soustavy (podlahové topení – radiátory),
  • skutečnou potřebu teplé vody,
  • případný vyhřívaný bazén,
  • bude-li v domě požadováno letní chlazení,
  • jestli instalujeme tepelné čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda (do variant s elektrickým vytápěním by bylo nutno připočíst cenu klimatizací; moderní tepelná čerpadla mají ale funkci chlazení, tzv. reverzní provoz, v základní výbavě),
  • konkrétní nabídku ceny elektřiny atd.

Při dobrém projednání a optimalizaci požadavků investora je výsledek obvykle ještě lepší. Kontaktujte nás, rádi vám poradíme nebo vám čerpadla STIEBEL ELTRON představíme osobně přímo v provozu v našem showroomu (Praha 8 ‒ Chabry).

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127