Obnovitelné zdroje energie: Moderní řešení, která myslí na přírodu

Zakladatel firmy STIEBEL ELTRON Dr. Theodor Stiebel byl vizionář, vynálezce, ale také velmi praktický člověk. V roce 1924 vynalezl elektrické topné těleso, a v roce 1947 už měl 47 celosvětových patentů na jeho využívání. Vizionářský duch se přenesl i na jeho dva syny, kteří firmu převzali. A tak STIEBEL ELTRON jako první na světě zavedl v roce 1976 sériovou výrobu tepelných čerpadel pro rodinné domy a o rok později i linku na solární termické panely, tedy zařízení, která využívají obnovitelné zdroje energie (OZE).

Slunce posílá k zemi mnohonásobně více energie, než lidstvo potřebuje. Za miliardy let se odumřelá bohatá vegetace propadlá do bažin v hlubinách Země přeměnila na uhlí, ropu a plyn, které označujeme jako fosilní paliva

Jejich použití je relativně jednoduché a tedy lidstvem oblíbené. Číňané začali spalovat uhlí již před třemi tisíci lety. Využívání fosilních paliv má ovšem háček – jejich množství není neomezené a jejich zásoby se nedají obnovit. Jejich spalováním navíc vznikají skleníkové plyny, které jsou příčinou klimatických změn.

Stiebel je solární průkopník

Teprve před několika desítkami let se lidé začali vážně zabývat myšlenkou využívat sluneční energii v podobě, jak nám ji slunce stále posílá, a koncern STIEBEL ELTRON byl ve využití OZE mezi prvními.

Dnes má STIEBEL ELTRON ucelený sortiment tepelných čerpadel vzduch-voda, řad HPA-O plus, HPA-O Premium a WPL a země-voda řad WPF a WPC a fototermických solárních kolektorů řady SOL 27 – ke všemu také rozsáhlé příslušenství, zejména akumulační zásobníky, zásobníky teplé vody a regulátory topných soustav.

Jak dnes sluneční energii formou OZE lidstvo využívá?

  • Tepelná čerpadla využívají energii ze vzduchu nebo země, to je prostředí o nízké teplotě, ale s velkým, a z hlediska našich potřeb, neomezeným množstvím energie.

  • Fototermické panely přeměňují přímé sluneční záření na teplo.

  • Fotovoltaickými panely přeměňujeme přímé sluneční záření na nejlépe využitelnou formu – elektřinu.

  • Větrnými elektrárnami využíváme sílu větru, jehož příčinou je také sluneční záření a nerovnoměrné zahřívání povrchu země.

  • Vodními elektrárnami zprostředkovaně využíváme odpařování vody sluncem, vznik dešťů a následně potoků a řek.

  • Spalováním biomasy využíváme dřevní hmotu, která se neustále, také působením slunce, obnovuje. Její množství je však omezené.

Nejjednodušší využití představují tepelná čerpadla a fototermické panely, které nevyžadují žádnou zvláštní legislativu (snad kromě povolení vrtů pro systém země-voda, ale to vyřeší vrtař), případně v kombinaci s fotovoltaikou, která dodá potřebnou elektřinu pro provoz.

Zejména provoz fotovoltaiky s tepelným čerpadlem a akumulačním zásobníkem topné vody a zásobníkem teplé vody je velmi výhodný, protože, mimo jiného, zlepšuje možnosti akumulace solární energie na noc ve formě tepla pro vytápění a v létě ve formě předchlazené vody pro chlazení.

Spalování biomasy je jednak omezeno její dostupností a vyžaduje v domě značný prostor na uskladnění paliva. Provoz kotle na biomasu také vyžaduje obsluhu.

Pomůžeme vám se solární energií

STIEBEL ELTRON má dnes rozsáhlý sortiment přístrojů a příslušenství pro využití OZE a také silnou obchodní a technickou podporu pro jejich instalaci, takže spolupráce mezi zákazníkem a výrobcem je snadná a hladká.

Využití tepelných čerpadel má ve srovnání s plynem nebo kapalnými a pevnými palivy jeden velký bonus: levnou elektřinu pro celou domácnost. V současnosti je dalším bonusem i to, že tepelná čerpadla jsou štědře dotována z programů Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací. A navíc budeme mít dobrý pocit z toho, že šetříme životní prostředí.

Naše řešení na báze obnovitelných zdrojů energie

>> Tepelná čerpadla

>> Systémové zásobníky

>> Větrací systémy s rekuperací

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127