Tepelné čerpadlo vzduch – voda: Šetřete přírodu i peněženku

Slunce nám poskytuje podstatnou většinu energie, kterou naše civilizace potřebuje k životu. Z ekologického i ekonomického hlediska je nejlepší využívat její obnovitelné formy, tzv. obnovitelné zdroje energie (OZE), které jsou v přírodní podobě zadarmo a je jich neomezeně mnoho.

Pro svoje pohodlí potřebujeme především elektřinu a teplo. Právě teplo můžeme získávat velmi výhodně ze sluncem zahřátého vzduchu – i toto teplo je totiž zadarmo. Přístrojem, který to umožňuje, je tepelné čerpadlo vzduch-voda společnosti STIEBEL ELTRON.

Jádrem takového tepelného čerpadla je chladící okruh, ve kterém koluje chladivo. To má na studené straně výparníku tak nízkou teplotu, že může přebírat teplo ze vzduchu i v zimě při teplotách pod -20 °C. Chladivo „obohacené“ o energii, kterou odebralo venkovnímu vzduchu, pak prudce stlačí kompresor, čímž jeho teplota vzroste na hodnoty potřebné pro vytápění. Celkovou energii (získanou ze vzduchu i elektrickou z kompresoru) chladivo odevzdá topné vodě v kondenzátoru.

Síla čáry v levém obrázku symbolizuje množství energie v chladivu v různých místech chladicího okruhu. Na teplotách v pravém obrázku vidíme, proč je přenos tepla ze studeného venkovního prostředí do otopné soustavy možný.

Topný faktor vyjadřuje účinnost přenosu tepla

Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem popisuje tzv. topný faktor. Ten říká, kolikrát více tepla dodáme do domu, než jsme odebrali elektřiny z elektrické sítě.

Tepelná čerpadla vzduch-voda STIEBEL ELTRON jsou vyzkoušenou technologií se čtyřicetiletou  tradicí vývoje. Jejich topný faktor je dnes kolem 4,0 až 5,0. Znamená to, že pro dům nakoupíme ve formě elektřiny pouze maximálně 25 % tepla, ale více než 75 % získáme zdarma z venkovního vzduchu.

Sousedy ani rodinu nevzbudí

Častá je otázka, jak hlučná jsou tepelná čerpadla. Pracuje v nich přece kompresor a ventilátor, který přivádí velké množství venkovního vzduchu na výparník. STIEBEL ELTRON se problematice odhlučnění dlouhodobě věnuje a již déle než deset let využívá vlastní certifikovanou hlukovou laboratoř. Výsledkem vývoje jsou tepelná čerpadla natolik tichá, že neruší nejen sousedy v okolí, ale ani majitele přímo v domě.

Vnitřní nebo venkovní provedení?

STIEBEL ELTRON nabízí provedení jak vnitřní, kdy se tepelné čerpadlo vzduch-voda postaví do technické místnosti a na fasádě jsou pouze dvě vzduchové mřížky, tak provedení venkovní, kdy stroj stojí někde na zahradě. Obě varianty mají své výhody: vnitřní pohledově neruší, u venkovního se nemusíme starat o přívod vzduchu.

Tepelná čerpadla lze využít jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích. Při náhradě kotle na tuhá paliva tepelným čerpadlem vzduch-voda můžete aktuálně získat více než 120-tisíc korun z programu Kotlíkové dotace. Bývalá uhelna je pak výbornou technickou místností pro vnitřní provedení tepelného čerpadla vzduch-voda.

Tepelným čerpadlem můžete vytápět, připravovat teplou vodu a moderní verze tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON umí v létě i chladit.

Jak drahé je vytápění tepelným čerpadlem?

Když už víte, že čtvrtina tepla je z elektřiny a tři čtvrtiny ze vzduchu zdarma, musí být cena tepla přibližně čtvrtinová proti ceně elektřiny. Musíte sice ještě zahrnout i cenu jističe, ale i tak se dostanete maximálně na třetinu ceny elektřiny. Jestliže bude cena 1 kWh elektřiny pro tepelné čerpadlo 2,40 Kč/ kWh, pak i po zahrnutí paušálu bude cena tepla 0,80 Kč/kWh, což je méně, než cena tepla z plynu.

Navíc budete mít dobrý pocit, že šetříte životní prostředí, protože podstatnou část tepla budete odebírat z venkovního vzduchu, kde ho sluníčko zase ze svých neomezených zdrojů zdarma obnoví.

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127