Ohřev vody v bazénu: Co říkají odborníci?

Domácí bazény jsou dnes poměrně obvyklým komfortem. Jednou z možností ohřevu vody je využití tepelného čerpadla.

Datum publikace - 17.07.2020

Bazény mají dvě základní provedení: venkovní a vnitřní. Při stanovení potřeby energie pro jejich dohřev musíme stanovit nebo odhadnout tepelné ztráty bazénu

U venkovních bazénů je největší podíl ztrát z vodní hladiny, bývá až 90 % z celkových ztrát.

Protože hlavní je ztráta odparem, velice záleží na venkovní teplotě a větru. U nezakryté hladiny za mrazu a větru to může být i hodně přes 1 kW na 1 m2 hladiny. Pro průměrné podmínky se obvykle počítá 0,15 – 0,20 kW/m2. Kvalitní zakrytí a zastřešení sníží tepelné ztráty na hodnotu blízkou bazénu vnitřnímu.

Pro vnitřní bazén obvykle uvažujeme s průměrnou tepelnou ztrátou 75 W/m2, přičemž mimo užívání je bazén zakrytý. Není-li, použijeme hodnotu 150W/m2. 

Z hlediska výkonu tepelného čerpadla dále započítáváme u vnitřního bazénu tepelnou ztrátu bazénové haly jakožto další místnosti v domě, avšak s vysokou vnitřní teplotou: 26 – 32 °C, podle toho, jaké chceme v bazénové místnosti mít teplo.

Dohřev bazénu programujte s filtrací

Často je denní dohřev bazénu spojený s filtrací. Výkon výměníku proto musí odpovídat dohřátí bazénu například za šest hodin – podle toho, jak dlouho má filtrace běžet.

Tento způsob je technologicky nejjednodušší a tak levnější.

Samozřejmě se může pořídit i úplně samostatný ohřev, ale znamená to obvykle navíc dvě oběhová čerpadla a potřebné armatury.

Dohřev bazénu a tedy i filtraci je dobré naprogramovat na noc, kdy je dům v nočním útlumu a výkon využitý v dohřevu se neprojeví na teplotě v domě. Tím se také sníží používání elektrokotle, který bývá instalovaný s tepelným čerpadlem jako tzv. bivalentní zdroj.

U venkovních bazénů předpokládáme pouze sezónní používání v době, kdy už se topí málo nebo vůbec.

Z hlediska volby výkonu tepelného čerpadla nemusíme výkon pro dotop sezónního venkovního bazénu započítávat. Výjimkou je situace, že potřeby venkovního bazénu jsou stejné nebo větší, než samotného domu.

Zatím jsme mluvili o využití tepelných čerpadel vzduch-voda. Jejich výhodou je, že vzduchu je neomezeně mnoho a zejména venkovní sezónní bazény vytápíme v době, kdy vzduch je teplý a tepelné čerpadlo vzduch-voda dává vysoký výkon.

Jak je to s použitím systému země-voda?

Důležitým faktorem je dimenzování zemních vrtů nebo plošného kolektoru. Z jejich „pohledu“ je bazén zařízení navíc, pro které musí dodat teplo.

Výše uvedené potřeby tepla pro bazén je třeba převést do roční energetické bilance a tu započíst do celkové potřeby tepla z vrtů nebo zemního kolektoru. Velmi přibližně můžeme odhadnout, že pro vytápění bazénu bude třeba 80 – 120 metrů dalšího vrtu a to celkem nezávisle na tepelné ztrátě domu a použitém tepelném čerpadle země-voda.

Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné, pro každý případ je nutno potřebný výkon stanovit konkrétním výpočtem.

STIEBEL ELTRON od počátku vkládal mezi funkce regulátorů tepelných čerpadel funkci ohřevu bazénu. Dnešní tepelná čerpadla vzduch-voda STIEBEL ELTRON řad HPA-O 7/ 10/ 13 C Premium, HPA-O 4/ 6/ 8 CS Plus, WPL 09/ 17 ICS / IKCS classic, WPL 13/ 18/ 24 E a WPL 13/ 18/ 24 cool i WPL 19, 24, 47 a 57 umí vyhřívat bazén nezávisle na svých ostatních úkolech.

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme nebo vám čerpadla STIEBEL ELTRON představíme osobně přímo v provozu v našem showroomu (Praha 8 – Chabry).

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127