Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Zkušenosti z praxe

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou osvědčenou technologií, která za sebou má dlouhý a úspěšný vývoj. STIEBEL ELTRON přišel na trh s tepelnými čerpadly pro rodinné domy v roce 1976 a byl jedním z prvních na světě.

Datum publikace - 29.07.2020

V současnosti se v Evropě prodává přes 1,3 milionů tepelných čerpadel za rok. V České republice bylo k 31.12. 2019 v provozu přes 130-tisíc tepelných čerpadel a nejméně 75 % jich je v systému vzduch-voda.

Dnešní tepelná čerpadla vzduch-voda STIEBEL ELTRON řad HPA-O 7/10/13 C Premium, HPA-O 4/6/8 CS Plus, WPL 09/7 ICS/IKCS classic, WPL 13/18/24 E a WPL 13/18/24 cool i WPL 19, 24, 47 a 57 dávají na výběr, chceme-li provedení vnitřní, kdy se tepelné čerpadlo vzduch-voda postaví do technické místnosti a na fasádě jsou pouze dvě vzduchové mřížky nebo venkovní, kdy stroj stojí někde na zahradě. Obě provedení mají své výhody: vnitřní pohledově neruší, u venkovního se nemusíme starat o přívod vzduchu.

Téměř bez poruch a bez hluku

Odpověď na otázku, jak je to s životností tepelných čerpadel, najdeme v praxi: tepelná čerpadla instalovaná po roce 2000 mají za sebou přes padesát tisíc provozních hodin. A ta od dobrých výrobců, jako je STIEBEL ELTRON, prodělala minimum oprav.

Lidé se také ptají, jak je to s hlukem tepelných čerpadel.

Pracuje v nich přece kompresor a také ventilátor, který přivádí velké množství venkovního vzduchu na výparník. STIEBEL ELTRON se však problematice odhlučnění dlouhodobě věnuje a již déle než deset let využívá vlastní certifikovanou hlukovou laboratoř.

Výsledkem vývoje jsou tepelná čerpadla natolik tichá, že neruší nejen majitele, ale ani sousedy v noci.

Jaký je jejich princip?

Jádrem tepelného čerpadla vzduch-voda je chladicí okruh, ve kterém cirkuluje chladivo. To má na studené straně ve výparníku tak nízkou teplotu, že může přebírat teplo ze vzduchu i v zimě při teplotách pod -20 °C.

Chladivo „obohacené“ o energii odebranou venkovnímu vzduchu pak kompresorem prudce stlačíme a tím jeho teplota vzroste na hodnoty potřebné pro vytápění. Chladivo pak celkovou energii ze vzduchu i elektrickou z kompresoru odevzdá topné vodě v kondenzátoru.

Síla čáry v horním obrázku symbolizuje množství energie v chladivu v různých místech chladicího okruhu, na teplotách v dolním obrázku vidíme, proč je přenos tepla ze studeného venkovního prostředí do otopné soustavy možný.

Tři čtvrtiny tepla jsou zadarmo

Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem popisuje tzv. topný faktor. Ten říká, kolikrát více tepla dodáme do domu, než jsme odebrali elektřiny z elektrické sítě.

Tepelným čerpadlem můžeme vytápět, připravovat teplou vodu a moderní verze umí v létě i chladit.

Tepelná čerpadla vzduch-voda STIEBEL ELTRON jsou vyzkoušenou technologií se čtyřicetiletou tradicí vývoje. Jejich účinnost, tedy topný faktor, je dnes kolem 4 – 5.

Znamená to, že pouze maximálně 25 % tepla pro dům nakoupíme ve formě elektřiny, ale více než 75 % získáme zdarma z venkovního vzduchu.

A jak je to s provozními náklady?

Když víme, že čtvrtina tepla je z elektřiny a tři čtvrtiny ze vzduchu zdarma, musí být cena tepla přibližně čtvrtinová proti ceně elektřiny. I když musíme zahrnout cenu jističe, i tak se dostaneme maximálně na třetinu ceny elektřiny

Jestliže bude cena elektřiny pro tepelné čerpadlo 3 Kč/kWh, tak i se zahrnutím paušálu bude cena tepla 1 Kč/kWh, což je výrazně méně, než cena tepla z plynu. Navíc budeme mít dobrý pocit, že šetříme životní prostředí, protože podstatnou část tepla budeme odebírat z venkovního vzduchu, kde ho sluníčko zase ze svých neomezených zdrojů zdarma obnoví.

Pro nové domy i rekonstrukce

Tepelná čerpadla lze využít jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích. Ostatně při náhradě kotle na tuhá paliva tepelným čerpadlem vzduch-voda lze v současnosti získat více než 120-tisíc korun z programu „Kotlíkové dotace“. 

Bývalá uhelna může při rekonstrukci posloužit jako výborná technická místnost pro vnitřní provedení tepelného čerpadla vzduch-voda.

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme nebo vám čerpadla STIEBEL ELTRON představíme osobně přímo v provozu v našem showroomu (Praha 8 – Chabry).

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127