Způsob, jak umístěním bojleru zefektivníte ohřev vody

Hlavním cílem při výběru místa pro ohřívač vody je jeho efektivní umístění. Pokud zvolíte správné místo a typ zařízení, můžete výrazně ušetřit. Nejen vaše peněženky, ale i samotné zařízení.  Také předejít jeho nadměrnému opotřebení. Při správném nastavení tzv. tepelných ztrát zase šetříte svůj rozpočet.

Centrální nebo decentralizované zásobování – které je pro vás to správné?

centrálním zásobování teplou vodou je řeč tehdy, pokud vaši nemovitost zásobuje jediný bojler z jednoho místa. Například pokud zařízení nainstalujete do sklepa rodinného domu, odkud se teplá voda distribuuje do koupelny či kuchyně, nezabere vám zbytečně moc místa. Je však třeba počítat s tepelnými ztrátami v potrubí. A též s tím, že čas distribuce vody může být delší.

Na druhé straně stojí decentralizované zásobování. V tomto případě má každá koupelna svůj vlastní bojler. Ideálně, když má každé odběrné místo vlastní ohřívač. Takové řešení je prostorově náročnější. Bonusem je jednodušší servis i fakt, že teplou vodu máte téměř okamžitě po otočení kohoutkem. Také tepelné ztráty jsou téměř minimální.

Vertikální nebo horizontální bojler

Výběr tvaru zařízení je důležitý. Pro vertikální ohřívače platí, že plocha úniku tepla je menší. Díky tomu jsou tepelné ztráty nižší. Daly by se tak vertikální ohřívače považovat za efektivnější řešení. Jsou však prostorově náročnější, proto je není možné využit vždy.

Horizontální ohřívače jsou prostorově méně náročné. Šikovně se skryjí všude tam, kam by se vertikální zdaleka nevešel. Ty od STIEBEL ELTRON splňují přísné normy týkající se spotřeby elektrické energie.

Pozor na zóny v koupelnách

Při instalaci bojleru je potřebné zohlednit zóny v koupelnách. Jsou to prostory s různými stupni ochrany a bezpečností. Hovoří o možnosti instalace zařízení. Označují se číselně, přitom do oblasti 0 se přísně zakazují instalovat jakékoli zařízení. Zbylé zóny (až do čísla 3) podléhají různým stupňům ochrany.

Ohřívač blízko odběrného místa je správné řešení

Pokud bychom to měli říci co nejjednodušeji, čím je bojler blíže k odběrnému místu, tím je jeho umístění efektivnější. Odborníci zjistili, že při umístění zařízení ve vzdálenosti dva a více metrů od odběrného místa dochází k velkým ztrátám energie. Při větších vzdálenostech je vhodnější instalovat menší ohřívače. Důležité je i tepelně izolovat potrubní systémy. Získáte tak komfort i úsporu.

Není hanba se zeptat

Při navrhování řešení vhodného pro vás či vašeho zákazníka je vždy na místě si informace potvrdit. Jsme připraveni odpovídat na otázky a přijít s efektivním řešením. Proto neváhejte a kdykoliv nás kontaktujte. Naši obchodní partneři jsou vám k dispozici.