Řízené větrání obytných prostor

Vždy zdravý vzduch, chlazení prostor, úspora energie a mnohem více: větrací jednotky a systémy s rekuperací tepla od STIEBEL ELTRON

Pomocí větracího zařízení proudí znehodnocený vydýchaný vzduch pravidelně ven a čerstvý vzduch dovnitř - a to zcela automaticky. Je jedno, zda potřebujete pravidelně větrat vlhké prostory nebo vybavit novostavby s nepropustným pláštěm vhodným větracím systémem – pro každou situaci máme to správné řešení.

 

U dobře izolovaných domů často nepostačuje klasické nárazové větrání. Vlhkost nemůže - tak jako v minulosti - trvale unikat pomocí netěsností mezi okny, skrze spáry dveří nebo lamely rolet. Při nárazovém větrání se také ztrácí cca 50 % tepla. Řízené větrání těmto problémům předchází - jednak zamezuje ztrátám energie, především pak ale umožňuje potřebnou výměnu vzduchu - a ta je důležitá jak pro zdraví a psychickou pohodu osob, které v místnostech tráví svůj čas, tak pro dobrý stav budovy.

 

Větrací jednotky zpravidla rozdělujeme na centrální a decentrální. Při řešení jednotlivých místností nebo při rekonstrukcích se používají decentrální větrací zařízení. Pro novostavby či rozsáhle rekonstrukce a přestavby jsou zpravidla vhodnější centrální větrací zařízení.

 

Moderní větrací jednotky (integrální zařízení 4v1 s vestavěným tepelným čerpadlem systému vzduch l voda) se umí postarat nejen o větrání vč. rekuperace, ale též o vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. 

 

Více o větracích jednotkách STIEBEL ELTRON

Řízené větrání: výhody

  • Zajišťuje hygienicky nezbytnou výměnu vnitřního vzduchu, a tím poztivně přispívá k psychické pohodě a výkonnosti uživatelů domu.
  • Chrání lidské zdraví - tím, že odvádějí přebytečnou vlhkost, zabraňují tvorbě plísní (ty vedou k rozvoji/zhoršení alergií, astma a dalších plicních onemocnění). Současně přispívají k menšímu koncentraci virů.
  • Chrání stavební objekty (zabraňují vlhnutí a degradaci konstrukcí a tím i tvorbě plísní).
  • Snižuje spotřebu tepla a náklady na vytápění.
  • Umožňuje větrání za všech povětrnostních podmínek bez zatížení venkovním hlukem.
  • Filtruje čerstvý venkovní vzduch.
  • Odvádí pachy

Je větrání slyšet?

Pouze tehdy, pokud došlo k chybě v projektování nebo jsou-li použité neoriginální komponenty. Použití hvězdicově trasovaného  systému rozvodu vzduchu, který ve STIEBEL ELTRON běžně používáme, hluku zamezuje. Nejdůležitější ale je, aby objemy proudícího vzduchu odpovídaly technickým možnostem systému a mimo jiné i dané větrací jednotce

Je cítit pohyb vzduchu?

Obecně lze cítit pouze vzduch proudící ze systému, nikdy ne nasávaný vzduch. Pokud je rychlost proudění správná a teplota přiváděného vzduchu přibližně rovná teplotě místnosti, pak se dá proudění vzduchu vnímat jen velmi těžko. Rychlost proudění vzduchu z přívodního ventilu je srovnatelná s pomalým výdechem.