Online webináře

Vzdělávejte se z domova nebo ze své kanceláře a zaregistrujte se na některé z našich praktických hodinových online školení.

Dopoledne s odbornými webináři

7. 3.  8:00 – 11:00

Životnost tepelných čerpadel 8:00 – 8:40

Ing. Michal Chyba Vám představí zhodnocení provozních časů tepelných čerpadel v závislosti na správném návrhu a také dle profilu používání na vytápění, ohřev teplé vody, ale také chlazení, popř. ohřevu bazénu.

Větrací jednotka LWZ CS Premium v detailu 8:45 – 9:25

Ing. Jakub Doubrava popíše funkce a využití integrálního větracího zařízení LWZ CS Premium s detailním technickým popisem a příklady instalací.

Návrh tepelných čerpadel v provozních souvislostech 9:30 – 10:10

Ing. Martin Bžoch rozvede témata různých názorů na správný návrh tepelných čerpadel s náhledem do ekonomiky provozu v návaznosti na zvoleném řešení. Mj. budou rozvedeny další časté problematiky, např. s připojováním dalších zdrojů tepla a energie.

Decentrální příprava teplé vody a eliminace cirkulačních ztrát 10:15 – 11:00

Ing. Petr Novotný Vám představí el. průtokové ohřívače a zásobníky teplé vody pro decentrální ohřev vody a základy pro jejich volbu a příklady jejich použití. V rodinných domech ani ve větších budovách není vždy žádoucí použití cirkulačních rozvodů a energeticky úspornější může být právě volba skupinového nebo individuálního ohřevu vody.

Po každé prezentaci rádi zodpovíme vaše  dotazy. 

Registrujte se

Školení a profesní zkoušky

Akademie STIEBEL ELTRON

Rekvalifikační kurz topenářů libovolného zaměření na specialistu na tepelná čerpadla. Kurz je otevřen všem topenářům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti tepelných čerpadel a získat profesní kvalifikaci dle zákona č.406/2000 Sb. 

Přehled termínů

Školení a profesní zkoušky dle zákona 406/2000 " Zákon o hospodaření s energiemi" pro profesní kvalifikaci 26-074-M Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Přehled termínů