Online webináře

Vzdělávejte se z domova nebo ze své kanceláře a zaregistrujte se na některé z našich praktických hodinových online školení.

Příprava teplé vody pomocí elektrického zásobníkového ohřívače, vliv tloušťky izolace na roční provozní náklady.

24. 11.  8:30 – 9:30

Kvalitní zásobníkové ohřívače teplé vody s velmi kvalitní tepelnou izolací stojí řádově o 10 % více, než standardní zásobníkové ohřívače. Přitom při jejich používání dochází více než k tisícikorunovým ročním úsporám. Vlivem těchto vlastností se dá obecně konstatovat, že investice do kvalitnějšího zásobníkového ohřívače se vyplatí vždy a to během prvních tří roků provozu. Při předpokládané průměrné životnosti více než 20 roků dochází tedy k velmi efektivnímu úročení vložených nákladů. S detailními výpočty a závěry analýz vás rádi seznámíme na našem webináři. 

Registrovat se

Vliv zastropování cen elektrické energie na rodinné náklady pro ohřev teplé vody

30. 11.  8:30 – 9:30

Domácnost, která spotřebovává denně 200 litrů teplé vody spotřebuje pro svůj ohřev cca 4200 kWh elektrické energie, která při současné ceně energii zatěžuje roční rodinný rozpočet více než 30 000 Kč. Na našem webináři vám vysvětlíme, jakým způsobem lze danou situaci optimalizovat a minimalizovat náklady na ohřev teplé vody a to i několikanásobně!

Registrovat se

Řízené větrání ve školách a komerčních budovách

8. 12.   8:00 – 8:45

Speciálně pro školní třídy, tělocvičny a kongresová centra byly vyvinuty naše nové podstropní ventilační jednotky VRL, které lze provozovat jak v centrálním, tak decentrálním režimu. Díky čidlu CO2, které řídí naší ventilační jednotku, dochází k naprosto přesnému vyvětrání objektů. Ve chvíli, kdy je objekt vyvětrán, se režim řízeného větrání utlumí a tím se minimalizují provozní náklady. Naše ventilační jednotky VRL vám rádi představíme v rámci našeho webináře. 

Registrovat se

Elektrické vytápění pomocí přímotopného a akumulačního vytápění u nedokončených staveb a v novostavbách. Kombinace s FVE.

14. 12.  8:30 – 9:30

Pro vytápění objektů, kde není dokončena otopná soustava nebo zdroj tepla, tak lze použít elektrické přímotopné vytápění. Toto vytápění není provozně levné, ale může do jisté míry pomoci a dočasně i vyřešit nelehkou aktuální situaci. Pro tyto účely Vám rádi představíme naše dizajnové radiátory s možností instalace na stěnu nebo na vestavěná kolečka. V případě, že dům má již dokončený FVE systém, lze vytápění realizovat pomocí akumulačního vytápění, které Vám v rámci semináře také představíme.   

Registrovat se