Semináře v sídle STIEBEL ELTRON

Aktuální termíny

16.9. a 7.10. 2020 9:00-15:30 - Všechno, co potřebujete vědět o vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie

Přednáší doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. z katedry technických zařízení budov stavební fakulty ČVUT a Ing. David Šafránek, Ing. Michal Chyba a Ing. Martin Bžoch ze STIEBEL ELTRON. Seminář je určený pro projektanty TZB a je zařazen mezi vzdělávací akce celoživotního vzdělávání ČKAIT a do Průběžného vzdělávání Energetických specialistů ENEX.

Přihláška a program

14. 10. 2020 - Školení dle zákona 406/2000 " Zákon o hospodaření s energiemi" pro profesní kvalifikaci 26-074-M Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

Přednáší Ing. David Šafránek, Ing. Michal Chyba a Ing. Martin Bžoch ze STIEBEL ELTRON.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let.

Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Přihláška a program