Rekuperační jednotka

Základním přístrojem pro rekuperaci tepla jsou rekuperační jednotky. 

Obvykle se dělí na:

Decentrální jednotky jsou instalovány v obvodových zdech domu a odsávají nebo přivádějí vzduch do jedné místnosti. Pokročilé systémy pracují v tandemu a jsou vybaveny akumulátorem tepla.Jednotka, která odsává, žene vzduch přes tento akumulátor a ohřívá ho odpadním vzduchem. Její „sestra“ v tu dobu do stejné místnosti venkovní vzduch přes svůj předtím nahřátý akumulátor přivádí.

A po několika desítkách vteřin se úlohy vymění. Proces řídí speciální regulátor. Podle velikosti místnosti může být těchto dvojic i více.

Centrální jednotka je v rodinném domě obvykle jen jedna. U velkých rodinných domů nebo třeba školky může být stavba rozdělena na úseky a centrálních jednotek je více.

V každém případě je vzduch pro řízené větrání rozváděn po domě vzduchotechnickými potrubími.

Centrální rekuperační jednotka má dva ventilátory. Z místností se znečištěným vzduchem (koupelny, kuchyně, WC, domácí fitcentra) se vzduch odsává a do místností čistých (pokoje, ložnice) se čerstvý venkovní vzduch druhým ventilátorem přivádí.

Teplo z odváděného vzduchu se vyměňuje ve vzduchotechnickém výměníku. Přiváděný vzduch se navíc filtruje, což je úleva zejména  pro alergiky, protože v domě se tak nehromadí prachy a pyly.

Ideální variantou je centrální rekuperační jednotka na bázi tepelného čerpadla vzduch – voda, kdy je vzduch odváděný centrální rekuperační jednotkou přes fasádu z domu je napřed přiveden na výparník tepelného čerpadla.

Rekuperace je pak prakticky stoprocentní.

 

>> Zpět na slovník