Akustický výkon potrubí

Akustický výkon potrubí je způsoben jednak pohybem vzduchu v potrubí a dále přenosem hluku od zdroje (ventilátor, kompresor tepelného čerpadla a pod.). Protože monotónní hluk ze vzduchotechniky obtěžuje, věnují jeho tlumení výrobci velkou pozornost.

Často k tomu využívají i vlastní hlukové laboratoře.

Akustický výkon potrubí je závislý i na rychlosti a množství dopravovaného vzduchu. Vzduchotechnickým rozvodům, zejména větracího vzduchu, je proto nutno věnovat velkou pozornost a projekt musí zpracovat odborný projektant.

Ten také podle konfigurace zařízení zvolí vhodný materiál potrubí a zejména tlumící prvky.

 

>> Zpět na slovník