7 výhod, které vám přinese elektrický ohřívač vody

V českých podmínkách je častější ohřev vody v elektrickém zásobníkovém ohřívači (po staru bojleru). Alternativním zdrojem pro přípravu teplé vody je plyn.

Datum publikace - 26.08. 2020

Bez pravidelných prohlídek a bezpečně

Plynové ohřívače vody a plynové kotle vzhledem k výbušnosti zemního plynu a riziku udušení spalinami z plynu podléhají celé řadě vyhlášek a předpisů jak při instalaci, tak za provozu – vyžadují každoroční kontroly plynového kotle servisem a povinné revize komína.

Pokud uvažujeme o změně v domácnosti, musíme si říct, jestli plyn do domu vůbec chceme.

Elektřina je všude a pracuje automaticky

Elektřina má tu výhodu, že je v domě vždycky a elektrické ohřívače vody jsou zcela automatické a bezobslužné. V době rozvíjející se fotovoltaiky máme i možnost využít sluneční energii z obnovitelného zdroje (OZE), která je zdarma.

Nové domy, stavěné podle platných požadavků na energetickou náročnost budov, lze vytápět i elektřinou, protože při jejich velmi malé tepelné ztrátě jsou náklady na vytápění elektřinou nízké. V tom případě je domovní jistič dimenzovaný pro elektrické vytápění a poskytuje zajímavé varianty pro ohřev vody.

Nejrozšířenějším způsobem je využití v podobě elektrického zásobníkového ohřívače, který poskytuje velkou pohotovou zásobu vody.

Jeho elektrické topné těleso má relativně malý příkon, obvykle kolem 2 kW, není tedy náročný pro hlavní jistič domu. V kombinaci s fotovoltaikou je navíc dobrým akumulátorem solární energie.

Řešením je také průtokový ohřívač vody

Možným řešením může být průtokový ohřívač vody. Jeho předností je téměř nulová vlastní ztráta – po zavření mísicí baterie v něm zůstane jen několik decilitrů teplé vody.

Při průtokovém ohřevu dochází k větší okamžité spotřebě elektřiny, ale odběr trvá jen pár minut.

Je důležité si uvědomit: spotřeba elektřiny za den nebo za rok je při průtokovém ohřevu menší, než v případě zásobníku. Odpadají totiž provozní ztráty zásobníkového ohřívače a nižší jsou i ztráty v rozvodech.

To proto, že průtokové ohřívače se montují do blízkosti odběrových míst.

Příslušenstvím průtokového ohřívače může být i takzvané odpojovací relé, které po dobu mytí nebo sprchování vypne elektrické vytápění v domě a odlehčí tak hlavní jistič domu a tím sníží i paušální poplatky.

STIEBEL ELTRON se vývoji a výrobě elektrických ohřívačů vody, zásobníkových i průtokových, věnuje již bezmála sto let. Nabízí široký sortiment řešení pro ohřev vody a v mnoha kategoriích je na světovém trhu vedoucím výrobcem.

Elektrický zásobníkový ohřívač vody – bojler: přednosti a výhody

  • snadná dostupnost elektřiny (na rozdíl od plynu),
  • minimální požadavky na stavbu (není např. třeba zabezpečit přívod vzduchu a komín ke kotli), 
  • snadná montáž, 
  • možnost využití výhodné ceny elektřiny pro akumulační ohřev vody,
  • malý nárok na velikost jističe (obvykle stačí jednofázový jistič 6A až 10A),
  • velká pohotovostní zásoba teplé vody,
  • při ohřevu nevznikají žádné nebezpečné spaliny.

Autor článku: Ing. Petr Novotný

Produktový manažer, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 120