Běžná údržba větracího systému s rekuperací

Větrací systémy jsou důležitou součástí moderních rodinných domů. Správná údržba těchto systémů je klíčová pro zajištění čistého a zdravého vnitřního prostředí. V tomto článku se podíváme na důležité kroky běžné údržby vzduchotechniky a jaké výhody přináší.

Nejdůležitější pro běžnou údržbu rekuperačních systémů je pravidelná výměna filtrů. Filtrování vzduchu je zásadní pro odstranění prachu, alergenů a nečistot. Filtry by měly být pravidelně kontrolovány a vyměňovány podle doporučení výrobce. Zanesení filtrů se pozná zvýšením hlučnosti větrací jednotky, ovšem většina výrobců už má dnes zabudovanou signalizaci pro potřebu výměny filtrů.

Obecně se interval výměny filtrů pohybuje mezi třemi až šesti měsíci. Velmi záleží na množství větraného vzduchu a dále na znečištění vzduchu v lokalitě, kde je jednotka instalována. Filtry by měly být měněny alespoň jednou do roka i pokud nejsou mechanicky zaneseny z důvodu možného množení bakterií a plísní na filtru.

Jaký filtr vybrat?

Existuje několik typů filtrů z hlediska velikosti odfiltrovaných částic. Pro náročnější lokality se dodávají i uhlíkové filtry pro odstranění nežádoucích zápachů. Vždy vyberte ten správný typ filtru pro váš vzduchotechnický systém.

Nezapomeňte na ventilační otvory

Další důležitou součástí, která by měla být pravidelně čištěna, je ventilační otvor. Ventilační otvory mohou být náchylné k nahromadění prachu a špíny. Pravidelné čištění těchto otvorů pomáhá minimalizovat riziko šíření alergenů a bakterií

K odstranění prachu ze všech viditelných otvorů použijte jemný kartáč nebo prachovku. Pokud je to možné, měli byste také zvážit odborné čištění ventilace, které zahrnuje důkladné vyčištění kanálů a ventilátorů. Ventilátory jsou klíčové pro správnou cirkulaci vzduchu ve větracím systému. Pokud je ventilátor hlučný nebo nedostatečně funguje, je vhodné požádat o odbornou kontrolu a případnou údržbu.

Svěřte kontrolu odborníkům

Ačkoli můžete provádět některé údržbové kroky sami, je také důležité pravidelně nechat udělat údržbu rekuperačního systému odborníky. Profesionálové mají znalosti a vybavení potřebné k provedení důkladného čištění a inspekci celého systému. Doporučuje se nechat provést odbornou údržbu jednou ročně, aby se zajišťovala optimální výkonnost, bezproblémový provoz systému a minimalizovalo se riziko šíření alergenů a bakterií.

Správná údržba vzduchotechnických systémů v rodinných domech je klíčová pro zajištění čistého a zdravého vnitřního prostředí. Pravidelné výměny filtrů, čištění ventilačních otvorů, kontroly stavu ventilátorů a pravidelné údržby profesionály jsou důležitými kroky, které by měly být periodicky prováděny. Dodržováním těchto údržbových opatření také prodloužíte životnost vašeho větracího systému.