Jak si vybrat elektrický zásobníkový ohřívač s minimálními náklady?

Zásobníkový ohřívač je sestaven z několika základních komponentů: nádrže na vodu (beztlakové nebo tlakové), izolace, opláštění, elektrického topného tělesa (případně trubkového vestavěného výměníku u kombinovaných bojlerů) a termostatu nebo řídící jednotky.

Datum publikace - 7.10. 2020

Provedení a kvalita komponentů určuje kvalitu a také cenu zásobníkového ohřívače. STIEBEL ELTRON vyrábí různé řady zásobníkových ohřívačů vody ‒ buď pro jedno odběrné místo nebo centrální přípravu teplé vody.

Konstrukčně lze zásobníkové ohřívače rozlišit na beztlakové nebo tlakové.

Tři pohledy, jak si správně vybrat

Zásobníkové ohřívače můžeme posuzovat a porovnávat podle hlavních vlastností:

  • z hlediska životnosti je důležitá kvalita nádrže a topného tělesa
  • z hlediska úspornosti a ročních nákladů je důležitá izolace a „inteligence“ řídící jednotky,
  • z hlediska využití a umístění v interiéru jde o design.

Nádrž může být z nerezové oceli, mědi, smaltované oceli a u beztlakových zásobníků také ze speciálního plastu. STIEBEL ELTRON dává přednost smaltované oceli, protože smalt je vlastně sklo a je tudíž chemicky nejodolnější.

Nechráněné kovy – nerez a měď přece jen podléhají korozi kyslíkem obsaženým ve vodě i chemickým reakcím, je-li voda z vodovodního řadu příliš kyselá, tedy má-li nízké pH.

Podobně je na tom topné těleso.

Také bývá z oceli nebo mědi nebo je od tlakové vody odděleno smaltovanou trubkou, která je součástí tlakové nádoby. To je nejlepší řešení, zejména pro agresivnější, obvykle kyselé vody nebo vody bohaté na kyslík.

Izolace nádrže je dnes přímo vědeckou disciplínou, kdy se uplatňují i nanotechnologie. Jejich kvalita je popsaná technickým parametrem obvykle označeným „vlastní ztráty“, „ztráty v pohotovostním režimu“, „tepelné ztráty za 24 hod“ apod. Je to celková tepelná ztráta zásobníkového ohřívače přes jeho opláštění za čtyřiadvacet hodin a udává se v kWh/24 hod.

To je dobré kritérium pro porovnání.

Hned vidíme, jaký vliv na cenu dobrá izolace má. Izolace může být jednoduchá anebo s využitím karbonových vláken a nanotechnologií, jako to dělá STIEBEL ELTRON.

Teplotu v zásobníku řídí buď termostat nebo pokročilá řídící jednotka. Jejím hlavním úkolem je nabíjet zásobník hospodárně, což jsou inteligentní volitelné ECO funkce. Jsou-li aktivovány, jednotka měří spotřebu v minulých dnech a nabíjí zásobník na průměrnou hodnotu.

Tím je teplota vody v zásobníku nižší a nižší jsou pak i ztráty v rozvodech i tepelná ztráta zásobníku za celý den.

Chtějte nízké náklady, ale pozor na levné značky

Kvalitní produkty jsou vždy o něco dražší než ty, kde se na kvalitním provedení šetřilo – a to platí i pro elektrické ohřívače vody. Při jejich výběru byste se měli mít na pozoru před ohřívači prodávanými za velmi nízkou cenu.

Jejich výrobce na nich musel ušetřit: zpravidla na materiálu nádrže, na kvalitě izolace nebo na řídící jednotce. Levné ohřívače vody mívají nižší životnost a vždy jsou energeticky méně úsporné.

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Elektrický zásobníkový ohřívač vody – bojler: přednosti a výhody

  • Elektřina coby zdroj tepla je zpravidla vždy dostupná, např. na rozdíl od plynu,
  • bojler nevyžaduje přívod vzduchu nebo komín (jako plynový kotel), 
  • montáž je jednoduchá, 
  • pro akumulační ohřev vody lze čerpat nejvýhodnější cenu elektřiny,
  • malý nárok na velikost jističe (obvykle stačí 6A až 10A),
  • velká zásoba teplé vody,
  • v domě/bytě nevznikají žádné nebezpečné spaliny.

Autor článku: Ing. Petr Novotný

Produktový manažer, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 120