Tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel – jak je to s návratností?

Volba zdroje tepla patří k nejdůležitějším otázkám, které musí řešit každý, kdo staví nebo rekonstruuje dům. Podívejme se na porovnání dvou dnes nejčastějších způsobů: tepelného čerpadla a plynového kondenzačního kotle. A v současném období klimatických změn posoudíme i možnosti chlazení.

Plynem můžete jen topit, čerpadlo navíc i chladí

Volíme při tom vlastně mezi dvěma zdroji tepla: obnovitelnou energií okolního prostředí (OZE) a plynem. Tepelné čerpadlo může také velmi efektivně spolupracovat s fotovoltaikou (FV) jak při vytápění, tak i při chlazení.

Pokročilá technologie tepelného čerpadla ale něco stojí. Ukážeme si ale, že použití tepelného čerpadla je výhodnější. Za příklad si vezměme rodinný dům o tepelné ztrátě 8 kW obývaný čtyřmi lidmi a vytápěný tepelným čerpadlem vzduch-voda STIEBEL ELTRON HPA-O 8 Plus.

Jak jsme k hodnotám dospěli? Roční potřeba tepla je výsledkem standardního výpočtu vycházejícího z tepelné ztráty domu, a zahrnuje jak vytápění, tak přípravu teplé vody. U kondenzačního plynového kotle se prakticky rovná energii dodané v plynu, protože komínové ztráty vyrovnává využití kondenzace spalin.

Tepelné čerpadlo potřebuje odebrat z elektrické sítě jen asi 30-40 % energie potřebné pro vytápění a přípravu teplé vody, zbytek odebírá z obnovitelné energie okolního prostředí (vzduch, země).

Investice do technologie vždy zahrnuje zásobník na přípravu teplé vody a regulaci celé otopné soustavy a odhad montáže. U plynového kotle navíc ještě plynovou přípojku a komín.

Z hlediska provozních nákladů je výhodou tepelného čerpadla to, že celý dům má po dvacet hodin nízký tarif, takže i provoz ostatních spotřebičů je levnější.

Nechte si spočítat řešení pro svůj dům

Výpočet je samozřejmě nutné provádět individuálně pro každý dům, protože domácnosti mají různé spotřeby teplé vody, domy jsou vybaveny několika typy otopných soustav, různě provozovány atd.

Také ceny plynu a elektřiny je nutné poptat individuálně. V použitém modelu vycházíme pro jistotu z průměrného topného faktoru 3,1 ‒ provozní výsledky jsou však lepší.

Tepelná čerpadla oproti plynu nabízejí víc

Ještě zajímavější je výsledek, pokud se dům v létě chladí. Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON řady HPA-O je reverzní, takže bez dalšího vybavení připravuje v létě chladící vodu. Tu pouštíme do otopné soustavy, takže bez další investice chladíme tou samou soustavou, jakou v zimě topíme ‒ k plynovému kotli však musíme dokoupit klimatizaci. Navíc s tepelným čerpadlem chladíme většinu dne v nízkém tarifu, kdežto klimatizacemi za cenu elektřiny pro domácnost, úspora i zde je tedy značná.

Dalším bonusem je možnost velmi efektivní spolupráce tepelného čerpadla s fotovoltaikou. V letním období připravujeme teplou vodu pouze fotovoltaikou a tepelným čerpadlem pouze chladíme. Přitom ale rovněž využíváme fotovoltaickou elektřinu.

V zimním období, kdy je výkon fotovoltaiky slabší, naplno využíváme tepelné čerpadlo. Protože ale tepelné čerpadlo odebírá 70 % energie z okolního prostředí (ze země nebo ze vzduchu), postačí zimní výkon fotovoltaiky na krytí podstatné části spotřeby kompresoru a tím k vytápění domu a přípravě teplé vody.

Navíc kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky je v současnosti štědře dotována v programu Nová zelená úsporám. Instalace tepelného čerpadla má tedy oproti plynovému kotli mnoho výhod.

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127