Průtokový ohřívač vody do sprchy: Vyzkoušejte moderní řešení

Nejlepší vlastností průtokových ohřívačů je nepatrná tepelná ztráta: po zavření kohoutku v něm zůstane jen pár kapek teplé vody.

Datum publikace - 16.09. 2020

Jeho druhou důležitou předností je velmi rychlá dostupnost teplé vody: průtokové ohřívače se totiž obvykle montují přímo do místa odběru.

Technologie si poradí s poklesem tlaku i teploty

Konstrukčně se liší provedení 3i s regulovaným výkonem a provedení 4i s regulovaným výkonem a současně průtokem. Jednodušší ohřívač v provedení 3i reguluje výkon topného tělesa tak, aby byla na výstupu nastavená teplota vody.

Při velkém průtoku však nemusí být maximální výkon dostatečný a teplota vody začne klesat. Nebo, například při připojení více odběrných míst, během odběru dojde k poklesu tlaku a následně ke změně průtoku a teploty.

Všechny tyto vlivy řeší technologie 4i, kdy v průtokovém ohřívači je navíc regulační ventil, který v okamžiku, kdy jen regulací výkonu nelze dosáhnout požadované teploty, přiškrtí průtok a přizpůsobí ho teplotě vstupní vody i požadované teplotě na výstupu.

Výhodou je krátká doba spotřeby elektřiny

Průtokový ohřívač má sice větší okamžitou spotřebu elektřiny, ale odběr trvá jen několik minut.

To je důležité si uvědomit: spotřeba elektřiny je při průtokovém ohřevu menší než u zásobníkového, protože odpadají provozní ztráty vlastního zásobníkového ohřívače a nižší jsou i ztráty v rozvodech díky krátkým rozvodným potrubím a nižším výstupním teplotám.

Protože pomocí odpojovacího relé můžeme během odběru vody, který trvá jen několik minut, vypnout elektrické topení bez ztráty komfortu v domě, můžeme také snížit velikost domovního jističe a tedy i paušálních poplatků.

Průtokový ohřev vody je proto dobrou variantou u domů s velmi nízkou tepelnou ztrátou, které lze vytápět elektřinou.

Elektrické průtokové ohřívače STIEBEL ELTRON zaručují úplný komfort při přípravě teplé vody ‒ není za nimi nutná směšovací baterie. Provedení DHE navíc umožňují nastavit různé relax-režimy, kdy průtokový ohřívač střídá během sprchování dvě přednastavené teploty vody.

Autor článku: Ing. Petr Novotný

Produktový manažer, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 120