Rekonstrukce: Jak na větrání s rekuperací ve starším domě

Při rekonstrukci staršího domu je častým cílem nejen zvýšení komfortu bydlení, ale taky snížení nákladů na energie. Integrací moderních systémů jako je větrání s rekuperací lze ušetřit až desetitisíce korun ročně. Na co si tedy dát pozor rekonstrukci staršího domu?

Redukce tepelných ztrát při rekonstrukci domu bývá nejčastěji docílena stavebními úpravami – zateplením domu a výměnou okenních výplní za nové. Tato investice zajistí úspornější chování domu tím, že zamezí úniku tepla. V mnoha případech však taková rekonstrukce negativně ovlivní vnitřní prostředí domu, ve kterém jeho uživatelé tráví většinu svého života. Pouhým utěsněním totiž zamezíme přirozené výměně vzduchu a tím pádem nastává zvyšování koncentrací oxidu uhličitého.

Majitelé jsou proto nuceni častěji větrat, čímž vypouštějí nejen nahromaděný CO2, ale také energii v podobě tepla. Rekonstrukce se tak z ekonomického hlediska stává naprosto zbytečnou. Při rezignaci na větrání nastává ještě další problém. V domě se začne hromadit také vlhkost, která může způsobit vznik plísní a dalších patogenů. Nekomplexně rekonstruované domy jsou tak v konečném důsledku hůře obyvatelné, než kdyby k investici do renovace nedošlo.

Větráním s rekuperací problémům předejdete

Řešením tohoto problému může být instalace systému řízeného větrání. Rovnotlakým větráním s rekuperací tepla s trvalým provozem zabezpečíte neustálou automatickou výměnu vnitřního vzduchu za čerstvý, přičemž tento systém zajistí také redukci tepelné ztráty a účinnou filtraci prachu a pylů. Pozor, použití pouze odtahových ventilátorů do místnosti s tvorbou vlhkosti nestačí, jelikož pro tyto prvky neexistuje v těsném domě dostatečná náhrada odtahovaného vzduchu tím čerstvým.

Při rekonstrukci se není potřeba obávat obřích zásahů do vnitřku domu. Rekuperaci vzduchu je možné realizovat například přes několik malých decentrálních větracích jednotek Stiebel Eltron VLR 70 L Trend, které potřebují pouze dostatečný otvor skrz venkovní stěnu a připojení napájecího kabelu. Elektrické rozvody se nemusí realizovat ve vnitřních stěnách. Stačí, když z venkovní strany stěny připojíte jednotky k řídícímu panelu kabely vedoucími pod tepelně izolačním materiálem. Jednotky spolu připojením k panelu budou vzájemně spolupracovat: vytvářejí střídáním směru proudění ventilátoru lokální podtlak a přetlak v objektu a tím jej velmi účinně větrají.

Jak vybrat tu správnou jednotku?

Obecně je možné říci, že pro účinnou redukci vlhkosti v rodinném domě stačí vyměnit zhruba 30 % vzduchu vnitřního objemu budovy za hodinu. Zároveň je třeba myslet na „vydýchanost” vzduchu, tedy koncentraci CO₂, a přizpůsobit tomu objem měněného vzduchu. 

Závěrem je ještě třeba podotknout, že instalace větracích systémů do objektů s původními konstrukcemi a okenními výplněmi dává smysl pouze v případě vyšší koncentrace vlhkosti v domě. 

Jak decentrální větrání s rekuperací pro starší domy funguje si můžete prohlédnout ve videu níže a udělat si tak představu o možnostech komplexní renovace třeba i vašeho rodinného domu.