Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je chladící stroj, pomocí kterého lze využít energii okolního prostředí: vzduchu, země nebo vody. Tato prostředí obsahují veliké množství obnovitelné energie, ale mají nízkou teplotu.

Tepelné čerpadlo dokáže pomocí hermeticky uzavřeného chladicího okruhu s kompresorem tuto nízkopotenciální energii převést do topné vody o teplotě vhodné pro vytápění a přípravu teplé vody.

Tepelné čerpadlo je tedy obnovitelný zdroj energie – OZE. A může velmi dobře spolupracovat s dalším OZE – fotovoltaikou, protože „umí“ teplo akumulovat – do akumulačního zásobníku a do stavby samotné.

Existuje několik způsobů, jak okolní teplo odebírat:

  • zemním plošný kolektorem,
  • zemním vrtem (sondou),
  • čerpáním podzemní vody,
  • ze vzduchu.

Používání tepelného čerpadla šetří i životní prostředí, neboť se při něm nespalují fosilní paliva, tedy neobnovitelné zdroje energie, a nevznikají skleníkové plyny.

 

>> Zpět na slovník