Přínos vysokoteplotního tepelného čerpadla pro domácnost

Tepelné čerpadlo vzduch-voda lze využít také pro přípravu teplé vody. V posledních letech se do povědomí dostávají tzv. vysokoteplotní tepelná čerpadla zejména jako náhrada elektrických zásobníkových ohřívačů ‒ bojlerů.

Datum publikace - 09.12. 2020

Specializované přístroje pouze pro přípravu teplé vody jsou jedním z výsledků kontinuálního vývoje chladících okruhů, nových chladiv a také zvyšujícího se tlaku na snižování zátěže životního prostředí.

Více hygieny bez přihřívání

Vysokoteplotními tato čerpadla nazýváme proto, že prací chladícího okruhu, bez pomoci topného tělesa, dosáhnou teploty teplé vody 65 °C a více. V zásobníku teplé vody takového vysokoteplotního tepelného čerpadla pak máme základ pro velkého množství vody smíchané  ze směšovací baterie.

Teplota 65 °C a vyšší je důležitá pro likvidaci bakterií, např. legionelly.

V běžných tepelných čerpadlech se pro zvýšení teploty a tzv. vyvářku legionelly používá příhřev elektrickým topným tělesem. U vysokoteplotních tepelných čerpadel to zvládne chladící okruh sám.

Tím pádem stále pracujeme pouze se zhruba třetinou elektřiny a dvěma třetinami energie z obnovitelných zdrojů (OZE), která je zdarma a nezatěžuje životní prostředí.

STIEBEL ELTRON má speciální vysokoteplotní čerpadla pro ohřev vody již řadu let.

Nejnovější vysokoteplotní tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON SHP-A 220/300 (X) Plus pracují s vnitřním vzduchem v budově, tedy se vzduchem o teplotě 6 ‒  42 °C. Umísťují se přednostně do prostor s přebytečným teplem – např. kotelny, výměníkové stanice, strojovny, pekárny, velkokuchyně, které současně ochlazují a využívají tak odpadní teplo vznikající provozem.

Šetří tedy i chod klimatizace.

Pro smíšený provoz s částečným využitím venkovního vzduchu, kdy rozsah teplot smíchaného vzduchu je -8 °C až + 35 °C, slouží tepelná čerpadla SHP-F 220/300 (X) Premium.

U obou řad má provedení … (X) vnitřní výměník pro připojení např. ke kotli na biomasu nebo termickým solárním panelům.

Dvě třetiny až tři čtvrtiny energie zdarma

Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem popisuje tzv. topný faktor. Uvádí, kolikrát více tepla dodáme do domu, než jsme odebrali (a zaplatili) elektřiny z elektrické sítě.

Topný faktor tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON pro přípravu teplé vody se pohybuje mezi 3,0 – 4,2, spotřeba elektrické energie je tedy pouze 33 % až 23 % z celkové energie dodané do teplé vody.

Naopak to znamená, že 67 % až 77 % energie získáváme zdarma z okolního prostředí.

Autor článku: Ing. David Šafránek

Vedoucí technického oddělení OZE, STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

+420 251 116 127